sök

FÖRSLAG

 • loader Inget annat innehåll att visa
  • Resevillkor

   Dessa transportvillkor reglerar relationen mellan dig som passagerare och oss som flygbolag avseende din transport med ett flygplan som drivs av oss eller i enlighet med en biljett där vår flygbolagskod anges för den flygningen eller flygsträckan.

   Dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss och vice versa i denna fråga beskrivs i resevillkoren. Vi rekommenderar att du läser igenom transportvillkoren noggrant, eftersom de bland annat framställer olika begränsningar som påverkar dig, exempelvis med avseende på våra ansvarsbegränsningar gentemot dig vid skada eller förseningar som påverkar dig och/eller ditt bagage. Om våra ansvarsbegränsningar inte är tillfredsställande i relation till dina behov råder vi dig att skaffa en personlig reseförsäkring

   Dessa resevillkor kan ändras utan föregående varsel. Den version som gäller vid en viss tidpunkt är den senast publicerade och den kan hämtas från vår webbplats när som helst.

   Gäller från december 2018

   Artiklar

   • ARTIKEL 1: Definitioner
   • ARTIKEL 2: SAS namn och adress
   • ARTIKEL 3: Tillämplighet
   • ARTIKEL 4: Biljetter
   • ARTIKEL 5: Biljettpriser, avgifter, kostnader och skatter
   • ARTIKEL 6: Bokningar
   • ARTIKEL 7: Incheckning och ombordstigning
   • ARTIKEL 8: Nekande och begränsning av transport
   • ARTIKEL 9: Särskild assistans (person med nedsatt rörlighet, ensamresande barn)
   • ARTIKEL 10: Bagage
   • ARTIKEL 11: Tidtabeller, förseningar, inställda flygningar, nekad ombordstigning och nedgradering
   • ARTIKEL 12: Återbetalning
   • ARTIKEL 13: Uppförande ombord på flygplanet
   • ARTIKEL 14: Bestämmelser för andra tjänster
   • ARTIKEL 15: Administrativa formaliteter
   • ARTIKEL 16: Successiva flygbolag
   • ARTIKEL 17: Ansvar
   • ARTIKEL 18: Ändringar
   • ARTIKEL 19: Tidsbegränsningar för anspråk och åtgärder
   • ARTIKEL 20: Övriga villkor
   • ARTIKEL 21: Tolkning
   • ARTIKEL 22: Alternativ tvistlösning
   • ARTIKEL 23: SAS regler på specifika områden