Beredskapsplan för förseningar på marken

Scandinavian Airlines System’s Contingency Plan for Lengthy Tarmac Delays describes what SAS will implement during a lengthy tarmac delay.

SAS’s goal is to make every flight a safe and pleasant experience for our customers. SAS’s Plan will be activated during times when customers on these flights are experiencing tarmac irregular operations involving a lengthy tarmac delay. In most cases the cause of lengthy tarmac delays is outside of SAS’s reasonable control (e.g., weather events, inefficiencies of today’s air traffic control (ATC) systems, government operating restrictions, and airport construction projects). There also may be times when unanticipated flights delays may occur due to airline operations, but no matter what the cause, SAS commits to implement measures under this Plan.

Tarmac delays: Summary

Consistent with DOT regulations, SAS’s Plan covers all SAS scheduled and public charter flights operated to and from the US With respect to SAS codeshare flights operated by another carrier that depart from or arrive at a U.S. airport, the tarmac delay contingency plan of the operating carrier governs as provided for in SAS’s Conditions of Carriage.

This SAS Plan is adopted for all scheduled and public charter flights operated to and from the United States.

 • For all flights covered by this Plan that depart from or arrive at a U.S. airport, SAS will not permit an aircraft to remain on the tarmac at a U.S. airport for more than four hours before allowing passengers to deplane, unless: (i) The pilot-in-command determines there is a safety-related or security-related reason why the aircraft cannot leave its position on the tarmac to deplane passengers; or (ii) Air traffic control advises the pilot-in-command that returning to a gate or another disembarkation point elsewhere in order to deplane passengers would significantly disrupt airport operations.

 • For all flights covered by this Plan, SAS will provide adequate food and potable water no later than two hours after the aircraft leaves the gate (in the case of departure) or touches down (in the case of arrival) if the aircraft remains on the tarmac, unless the pi-lot-in-command determines that safety or security considerations preclude such service.
  For all flights covered by this Plan, SAS will provide operable lavatory facilities, as well as adequate medical attention if needed, while the aircraft remains on the tarmac.

 • For all flights covered by this Plan, SAS will ensure that passengers on the delayed flight receive notification regarding the status of the delay every 30 minutes while the aircraft is delayed, including the reasons for the tarmac delay, if known.

 • For all flights covered by this Plan, SAS will notify passengers on the delayed flight beginning 30 minutes after the scheduled departure time (including any revised departure time that passengers were notified about before boarding), and every 30 minutes thereafter, that they have the opportunity to deplane from the aircraft if it is at the departure gate or at another disembarkation area with the door open if the opportunity to deplane actually exists.

 • SAS has sufficient resources to implement this Plan, when necessary.

 • SAS has coordinated this Plan with airport authorities (including terminal facilities operators, where applicable) at all U.S. airports that SAS serves, including regular U.S. diversion airports.

 • SAS has coordinated this Plan with U.S. Customs & Border Protection (CBP) and the Transportation Security Administration (TSA) at each U.S. airport that SAS serves regularly, including regular U.S. diversion airports.

I enlighet med den kanadensiska transportstyrelsens bestämmelser, omfattar SAS plan alla SAS reguljära och offentliga charterflygningar till och från Kanada. När det gäller SAS codeshare-flyg som drivs av ett annat flygbolag och som avgår från eller anländer till en kanadensisk flygplats, gäller det operativa flygbolagets beredskapsplan för förseningar på marken i enlighet med SAS transportvillkor.

SAS kommer inte att tillåta att ett flygplan stannar på marken på en kanadensisk flygplats i mer än tre timmar (eller 3 timmar och 45 minuter om avgång är nära förestående) innan passagerarna tillåts stiga av, såvida inte: i) det är omöjligt att stiga av, bland annat av skäl som har att göra med situationer som ligger utanför det lufttrafikföretagets kontroll (t.ex., men inte begränsat till, säkerhets- och trygghetsskäl, flygtrafik- eller tullkontroll).

Under en försening på marken kommer SAS att ge passagerarna följande, såvida det inte är omöjligt av skäl som beror på situationer utanför vår kontroll (t.ex., men inte begränsat till, säkerhet och trygghet, eller flygtrafik- eller tullkontroll):

 • Tillgång till funktionsdugliga toaletter,

 • Korrekt ventilation och kylning eller uppvärmning av luftfartyget,

 • Mat och dryck i rimliga mängder med hänsyn till förseningens längd, tid på dygnet och flygplatsens läge,

 • Möjligheten att kommunicera med personer utanför flygplanet, om det är möjligt, och

 • Vid behov kommer SAS också att se till att adekvat medicinsk vård finns tillgänglig.

Under en försening på marken kommer passagerarna att få meddelanden var 30:e minut om status för förseningen på marken. Det utförande flygbolaget kommer också att dela med sig av information om orsaken till förseningen, om den är känd. Vid långa förseningar på marken kommer piloten att göra sitt bästa för att ge passagerarna uppdaterad information och se till att förseningen på marken blir så kort som möjligt genom att samordna sig med berörda parter.