sök

FÖRSLAG

 • loader Inget annat innehåll att visa
  • Avtal för gemensamt personuppgiftsansvariga

   Information om det väsentliga i SAS och EB:s avtal för gemensamt personuppgiftsansvariga

   • 1. Bakgrund
   • 2. Motivering för allokering av ansvar
   • 3. Principer för behandling
   • 4. Information till registrerade
   • 5. Registrerades rättigheter
   • 6. Överföringar av personuppgifter
   • 7. Kontaktpunkt