sök

FÖRSLAG

 • loader Inget annat innehåll att visa
  • EU-passagerares rättigheter

   Förordningar avseende passagerares rättigheter i händelse av förseningar, inställda flygningar och/eller nekad ombordstigning. 

   Om din flygning har ställts in eller drabbats av betydande försening eller om du har nekats ombordstigning på en flygning där du har en bekräftad bokning har du rätt till de rättigheter som definieras i EU-förordning nr 261/2004, som trädde i kraft 2005-02-17. Det flygbolag vars flygning drabbades av störningen ansvarar för att bevilja dina rättigheter.

   Gå till eur-lex.europa.eu för att få mer information om EU 261/2004

   Denna sida förklarar vilken hjälp du kan förvänta dig att få från oss i händelse av en lång försening eller en inställd eller överbokad flygning.

   Assistans och ersättning

   • Allmän information
   • EU-förordning nr 261/2004
   • Inställda flygningar 
   • Flygförseningar
   • Nekad ombordstigning
   • Nedgradering
   • Hur kontaktar du oss?
   • Nationellt utsedda organ