SAS Voucher

Detta informationsmeddelande innehåller en översikt över reglerna och riktlinjerna för SAS ersättningsvoucher.

Läs vidare för att få mer information om reglerna.

SAS Voucher: Översikt

 • Om du har valt att få en ersättningsvoucher får du en bekräftelse via e-post med en länk för att hämta din voucher. Du måste ange en kod för att kunna se och hämta din voucher. Koden är det ärendenummer som anges i dina e-postmeddelanden från SAS.

 • Om du har fått ett e-postmeddelande med ett erbjudande om frivillig ombokning och accepterat en ersättningsvoucher får du en bekräftelse via per e-post med en länk för att hämta din voucher. Du måste ange en kod för att kunna se och hämta vouchern. Koden är bokningsreferensen för den ursprungliga bokningen (en kod med sex tecken som består av en kombination av siffror och/eller bokstäver).

 • Om du har valt en voucher måste du ange en giltig e-postadress för leverans. Om den adress du har angivit inte kan bekräftas förbehåller SAS sig rätten att hålla inne leveransen av vouchern.

Din voucher gäller under ett år efter att den utfärdades. När giltighetstiden har utgått kan vouchern inte användas för inköp eller återaktiveras och eventuellt återstående värde återbetalas inte.

 • Du kan använda koden på din voucher 48 timmar efter att den utfärdades, för att köpa resor och tilläggstjänster via SAS webbplats eller via kundtjänst i en valuta som motsvarar valutan på vouchern.

 • Ditt vouchersaldo kan aldrig bytas mot pengar av SAS.
  - Om du har betalat för resor med en voucher och avbokar resan, eller om resan ställs in, kommer återbetalning att sättas in på vouchern.

 • Vouchern är inte bunden till en särskild person. SAS ansvarar dock inte för voucherns giltighet om Vouchern avyttras, säljs eller ges bort till någon annan. Om du överväger att köpa en voucher i andra hand är det viktigt att du kontrollerar giltighetstiden och saldot innan du köper det.

 • En voucher är en värdehandling. SAS ansvarar inte för förlorade eller stulna vouchers.

 • Raderade e-postmeddelanden om voucheraktivering kan ersättas. Kontakta SAS så att vi kan skicka ett nytt e-postmeddelande till samma mottagare.

 • SAS kan inte hållas ansvarigt för vouchers som går förlorade, stjäls, avaktiveras eller skadas efter att de har aktiverats. Ta väl hand om din voucher. SAS ansvarar endast för bevisade direkta skador och endast för saldot på den berörda ersättningsvouchern.

 • SAS förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående information om detta ändra dessa villkor.

 • Alla resor och tilläggstjänster är föremål för specifika villkor.

 • Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn, foto eller legitimationsnummer.

 • Vi åtar oss att skydda din integritet och behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vårt sätt att behandla dina personuppgifter är beroende av om du är medlem i EuroBonus-programmet, en profilkontoinnehavare eller en resenär utan särskilt medlemskap eller konto hos oss.

 • Vi har avsett att beskriva vårt sätt att behandla personuppgifter så transparent och tydligt som möjligt i nedanstående integritetspolicyer. Vi rekommenderar att du läser den policy som är tillämplig för dig noggrant och att du kontaktar vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se med eventuella frågor.

 • Om du är medlem i EuroBonus-programmet bör du läsa vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar. Om du har ett profilkonto bör du läsa vår integritetspolicy för profilkontoinnehavare. Om du är en resenär utan särskilt medlemskap eller konto hos oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter så som beskrivs nedan och i vår allmänna integritetspolicy.