Integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar

Detta informationsmeddelande innehåller en översikt över integritetspolicyn för EuroBonus-medlemmar.

Integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar: Översikt

Gäller från: 25 januari 2022

Vi vill bjuda in dig som är medlem i EuroBonus-programmet till att delta i EuroBonus-communityn och uppleva ett urval av lättillgängliga, trevliga och anpassade tjänster som hjälper till att förenkla ditt liv. Vår målsättning är att lära känna dig, så att vi kan förse dig med skräddarsydda erbjudanden och tjänster som verkligen är användbara för dig och filtrera bort sådant som bara tar plats och tid.

Ditt medlemskap i EuroBonus-programmet kräver därför att vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar är en väsentlig del av villkoren för EuroBonus.

Om du inte vill bli medlem i EuroBonus eller om du vill säga upp ditt medlemskap får du gärna använda SAS webbplats eller SAS mobilapp som en vanlig besökare eller använda ett profilkonto för biljettbokning och andra uppgifter. Se SAS villkor för profilkonton och SAS integritetspolicy för profilkontoinnehavare.

Airstair 3 AB, med organisationsnummer 559224-9782, under namnbyte till SAS EuroBonus AB (”EB”), och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, ett konsortium som är upprättat enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige, med huvudkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm (”SAS”), kommer tillsammans att fastställa ändamålen och metoderna för behandling av dina personuppgifter som s.k. gemensamt personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning nr 2016/679). För detta ändamål har EB och SAS ingått ett avtal om gemensamt personuppgiftsansvariga.

I rollen som gemensamt personuppgiftsansvariga åtar EB och SAS (hädanefter ”vi” eller ”oss”) sig att säkerställa din rätt till integritet och vi kommer endast att behandla dina personuppgifter så som framställs i denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar.

Nedan förklarar vi hur vi samlar in, använder, överför, lagrar eller på annat sätt behandlar alla personuppgifter som är förknippade med dig som medlem i vårt EuroBonus-program. Vår målsättning är att vara så tydliga, transparenta och uppriktiga som möjligt. Du bör dock inte tveka med att kontakta oss om du fortfarande har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn eller foto.
Vi är medvetna om att särskilda uppgiftskategorier, t.ex. uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, religiös tro eller hälsa, är särskilt känsliga. Vi kommer endast att samla in sådana känsliga uppgifter när det är helt nödvändigt. Det är exempelvis viktigt för oss att känna till om du är i slutskedet av en graviditet eller om du behöver en rullstol ombord på en flygning.

Behandling av personuppgifter innebär alla ingrepp eller uppsättningar med ingrepp som genomförs med personuppgifter, med eller utan automatiska metoder. Alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, från insamling och lagring till ändring, användning eller utlämnande utgör därför ”behandling”.

Villkoren för EuroBonus

Grunden för och syftet med EuroBonus-programmet är att du ska kunna tjäna poäng och förmåner på dina aktiviteter med oss och att vi ska kunna förse dig med ett urval av lättillgängliga, användbara och personligt anpassade tjänster och erbjudanden. Vi är engagerade i att lära känna dig så att vi kan leverera bästa möjliga rese- och livsstilsprodukter och kontinuerligt förbättra vårt EuroBonus-program.

Om vi ska kunna hålla detta löfte är det nödvändigt för oss att behandla uppgifter som är förknippade med dig som person. Den rättsliga grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter är därför de EuroBonus-villkor som reglerar relationen mellan EB och dig som EuroBonus-medlem. Nedan följer de olika typer av personuppgifter som vi kommer att eller kan behandla för att uppfylla våra krav enligt villkoren för EuroBonus. Vi kommer med andra ord endast att behandla de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna göra det som krävs av oss i EuroBonus-villkoren.

Du har förstås full frihet att säga upp medlemskapet i EuroBonus när som helst. Du kan också begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller be oss att korrigera eller radera vissa uppgifter. I så fall kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller uppdatera eller radera personuppgifterna enligt dina önskemål. Kom dock ihåg att om behandlingen av personuppgifter begränsas eller om personuppgifterna raderas innebär det att medlemskapet i EuroBonus upphör, eftersom vi i så fall inte längre kan förse dig med de tjänster som ingår i EuroBonus-programmet. Läs om dina rättigheter nedan för att få mer information.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när vi har en rättslig förpliktelse att göra det, t.ex. när vi måste lämna ut uppgifter till statliga myndigheter eller om vi är föremål för ett domstolsbeslut.

Vi kommer att behandla personuppgifter baserat på våra berättigade intressen i syfte att förhindra, undersöka eller rapportera fall med bedrägeri eller säkerhetsproblem och för att samarbeta med polisiära myndigheter.

I syfte att kunna förse dig med EuroBonus-medlemskapet så som utlovat samlar vi in och behandlar följande uppgifter om dig. Vi samlar endast in de uppgifter som behövs för att vi ska kunna hålla vårt löfte avseende medlemskapet i EuroBonus.

 • De uppgifter du skickar in när du ansöker om ett EuroBonus-medlemskap och/eller uppdaterar ditt EuroBonus-konto, t.ex. namn, kön, födelsedag, adress, landet där du är bosatt samt medlemsnivå.

 • Uppgifter avseende dina resor, t.ex. resans ursprung och destination, flygbolag, biljettyp, loungebesök, incheckat bagage, inköp av extra bagagetilldelning, förbeställda måltider, sittplatser eller uppgraderingar, vistelsens längd, tidpunkt för inköp samt betalda belopp.

 • De uppgifter som samlas in av EB:s och SAS affärspartners (”våra affärspartners”) avseende dina inköp, flygtransfer, hotellvistelser och/eller hyrbilar. Detta kan exempelvis omfatta resans destination, vistelsens längd, hotellets namn och plats, typ av rum, hyrd bil, hyresperiod, tidpunkt för inköp samt betalda belopp.

 • Uppgifter om andra inköp eller aktiviteter som gör dig berättigad att tjäna eller använda EuroBonus-poäng i våra affärspartners fysiska eller online-butiker, t.ex. inköpta artiklar, tidpunkt för inköp och betalda belopp.

 • Demografiska uppgifter som har erhållits från våra affärspartner, inklusive uppgifter avseende bostadsägande, medlemmar i hushållet och fordonsägande.

 • Offentligt tillgängliga uppgifter som erhålls från externa källor, t.ex. uppgifter i myndigheters register, inkomstdeklarationer, LinkedIn och nyhetsartiklar.

 • Om du accepterar våra och SAS cookies (se SAS cookiepolicy) registreras uppgifter om ditt beteende online av exempelvis cookies, Adobe Analytics och Google Analytics på vår och SAS webbplats eller i SAS app, t.ex. vilka ord du söker efter, besökets längd, vilka destinationer du är intresserad av och vilka länkar/rubriker du klickar på. Med hjälp av medlems-ID:n kan vi spåra och kontakta medlemmar med förslag och reklam över olika enheter som exempelvis medlemmens mobila enhet och dator eller hjälpa dig att komma ihåg din senaste sökning.

 • Uppgifter om kundvård och reseproblem, t.ex. försenade eller inställda avgångar, förlorat bagage och klagomål, återbetalningar och utbetald ersättning.

 • Personuppgifter som skapas av oss som resultat av våra analyser av ovanstående uppgifter, t.ex. kundsegment, beräkningar och profiler som upprättas för dig i syfte att exempelvis anpassa våra meddelanden, utvärdera dina pris- och produktönskemål eller förutse vilka tilläggstjänster du kan vara intresserad av.

Den grundläggande målsättningen med EuroBonus-programmet är att lära känna våra medlemmar så att vi kan erbjuda dem den bästa möjliga uppsättningen med användbara och personliga rese- och livsstilstjänster och erbjudanden. För att kunna hålla detta löfte är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter om dig som beskrivs i ovanstående avsnitt.

Mer specifikt kommer vi att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

Ditt medlemskonto och dina bokningar och resor:

 • Administrera ditt EuroBonus-medlemskap och intjänade och använda poäng samt uppdatera dina kontaktuppgifter och avsluta avlidna medlemmars EuroBonus-konton.

 • Hantera och utföra dina bokningar, inköp, rabatter och flygresor. Om du har valt att ta emot e-postmeddelanden från oss kommer vi även att skicka ut en översikt över relevant reseinformation, t.ex. avgångstider och bagagetilldelning, till dig före din avresa. Denna översikt kommer också att innehålla relevanta erbjudanden och förmåner i samband med din kommande resa, t.ex. avseende loungebesök eller bagage.

  Förbättra våra produkter, tjänster, funktioner och meddelanden:

 • Behandla, på sammanslagen nivå, alla bokningar och sammanlagda inkomster i syfte att exempelvis optimera flygnätverket och priserna.

 • Analysera hur du tjänar in och använder dina EuroBonus-poäng och vilka produkter och tjänster du bestämmer dig för att köpa och hur, i syfte att skapa bättre anpassade och mer relevanta erbjudanden och aktiviteter, på egen hand eller tillsammans med våra affärspartner.

 • Beräkna årsinkomsten från varje EuroBonus-medlem i syfte att belöna lojala kunder. Baserat på kundernas livsstilar och önskemål även arrangera och skicka ut inbjudningar till exklusiva evenemang och aktiviteter.

 • Förenkla vår kommunikation med dig och minimera mängden skräppost, t.ex. genom att registrera att du inte öppnar våra e-postmeddelanden, analysera vilka ämnen du är intresserad av och administrera önskemål om att inte längre ta emot sådana e-postmeddelanden. Vi använder dessutom uppgifterna för att avlägsna onödig information, t.ex. erbjudanden om att köpa extra bagagetilldelning om du redan har gjort det.

 • Identifiera våra medlemmar i hela resekedjan och erbjuda relevanta reseförmåner och informationstjänster. Baserat på din flygtidsinformation kan vi exempelvis förse dig med information om lokala tågavgångar från destinationsflygplatsen.

 • Undersöka vilka funktioner och tjänster i SAS appar och på EB:s/SAS webbplatser som används ofta och vilka som används mer sällan och använda dessa uppgifter för att kontinuerligt förbättra och underlätta din användning av EB:s och SAS plattformar och tjänster.

 • Ge SAS flygbesättningar, markpersonal, kundservice och annan relevant SAS-personal möjlighet att identifiera din medlemsnivå för att ge dig tillhörande förmåner ombord och på marken. Vi vill exempelvis belöna lojala medlemmar genom att styra/automatisera processen för val av sittplats mot den sittplats du föredrar.

 • Analysera i vilken utsträckning våra medlemmar på olika medlemsnivåer faktiskt utnyttjar deras förknippade förmåner. Det kan exempelvis bestå av att förstå när och under vilka omständigheter du är intresserad av SAS Lounge för att optimera våra medlemmars loungebesök.

Lära känna dig och anpassa våra meddelanden, tjänster och erbjudanden:

 • Sammanställa statistiska data avseende behov, önskemål, inköpsbeteenden och köpkraft vid inköp av våra och våra affärspartners produkter och tjänster samt analysera och använda dessa data för att förenkla och anpassa de erbjudanden och tjänster vi tillhandahåller våra medlemmar på individuell nivå.

 • Skapa värde i EuroBonus-programmet och förstå dina önskemål, behov och beteenden (online) och profilera dig som grund för att skapa anpassade erbjudanden och tjänster. Genom att använda förutsägande modeller och beräkningar försöker vi förstå vilka medlemmar som är benägna att uppskatta vilka produkter och tjänster och att därefter förespråka relevanta produkter och tjänster för dessa medlemmar.

 • Undersöka och dra allmänna slutsatser om behov, önskemål, inköpsbeteenden och köpkraft för att förstå kunders beteenden och segment. Vi analyserar exempelvis vad andra kunder är benägna att köpa beroende på olika attribut (t.ex. när de bokade sina resor, vart de reser, hur länge de stannar) och försöker förutse vilka produkter eller tjänster du kan vara intresserad av att köpa baserat på andra kunders beteenden. Dessa modeller och analyser utförs ibland å våra vägnar av tjänsteleverantörer som vi anlitar.

 • Förbättra EB:s och SAS möjligheter att ge bättre anpassad service via EB:s och SAS kundvårdsavdelningar. Exempelvis kan uppgifter om flygstörningar som du nyligen har drabbats av ge EB och SAS möjlighet att förutse vad ditt telefonsamtal till kundvården kan handla om och hitta en lösning eller tillhandahålla ersättning.

 • Följa upp betalda mediekampanjer, t.ex. information om intryck, klick och omvandlingsfrekvenser, för att analysera och skapa plattformar för kommunikation. Vi övervakar våra kampanjer både på sammanlagd och individuell nivå (förutsatt att cookies accepteras) och skaffar personuppgifter från ett urval av tjänster, t.ex. Facebook och Google.

Cookies och online-beteende:

Förutsatt att du samtycker till användning av cookies på EB:s och SAS webbplatser eller i SAS appar kommer vi även att behandla dina personuppgifter för att:

 • Samla in, lagra och studera online-beteende enskilt eller samlat med andra personuppgifter från SAS kunddatabas, t.ex. i syfte att identifiera destinationer som du kan vara intresserad av. Vi förbättrar SAS kunddatabas med dessa uppgifter från exempelvis cookies och Google Analytics. På samma sätt förbättrar vi online-uppgifterna med uppgifter från SAS kunddatabas. Vi använder dessa uppgifter för att exempelvis förse dig med målinriktade erbjudanden avseende destinationen genom att placera banners och andra annonser på SAS webbplats och i SAS app, såväl som via externa mediekanaler som Facebook och Google.

Läs mer om vår och SAS användning av cookies i SAS cookiepolicy.

Profilering avser varje form av automatisk behandling av personuppgifter i syfte att utvärdera, analysera eller förutse delar av en persons egna önskemål, intressen, beteende, geografiska plats eller förflyttningar. Enklare uttryckt är det den analys vi utför på dina personuppgifter för att få bättre kunskap om vilka typer av produkter, tjänster, kommunikationskanaler och funktioner du uppskattar och vilka du inte gillar. Uppfyllandet av många av våra syften ovan kräver olika profileringsnivåer, från att placera medlemmar i olika segment till att skapa mer djupgående förutsägande beräkningar för vissa beteenden och önskemål.

Automatiskt beslutsfattande sker när resultaten från profilering leder till ett beslut som endast är baserat på automatisk behandling och som skapar en rättslig effekt för dig eller påverkar dig på liknande sätt. Exempelvis kan vår analys av våra medlemmars olika medlemsnivåer, köpkraft och föredragna reseklasser leda till att erbjudanden med olika priser och komfortnivåer skickas till medlemmarna, med avseende på flyg såväl som hotell eller hyrbilar.

Logiken bakom sådan behandling består därför av att använda tillgänglig teknik för att inte bara analysera behov och önskemål, utan även för att producera olika effekter baserat på sådana behov och önskemål. Om sådana effekter har rättslig vikt eller på annat sätt är betydelsefulla för dig som medlem kan behandlingen utgöra automatiskt beslutsfattande och den kommer endast att ske med förbehåll för ditt medgivande, såvida inte behandlingen är en förutsättning för att EB ska kunna uppfylla villkoren för EuroBonus.

Personuppgifterna samlas in från många olika källor.

Merparten av de personuppgifter vi har om dig kommer direkt från dig, t.ex. när du upprättade ett EuroBonus-konto eller när du köper flygresor och aktiviteter via SAS app eller EB:s/SAS webbplats. På liknande sätt kan vi erhålla uppgifter från dig när du väljer att använda ditt EuroBonus-kort eller dina poäng eller när du väljer att utnyttja andra erbjudanden och tjänster.

Vi erhåller dessutom personuppgifter från dig via följande källor.

 • EB:s och SAS olika avdelningar och försäljningsställen på flygplatser, t.ex. information om loungebesök och kundvårdskontakter.

 • Våra affärspartner, t.ex. information om hotell- och hyrbilsbokningar från resebyråer och uppgifter inköp för att samla in eller använda EuroBonus-poäng.

 • Cookies som du accepterar och program som Google Analytics, Google Customer Match, Facebook Custom Audience, Adobe Analytics för att exempelvis spåra och samla in uppgifter om ditt beteende online.

 • Vi skapar ”nya” personuppgifter baserat på uppgifter som samlas in från de ovannämnda källorna, i form av förutsägande beräkningar och profiler/segment. Dessa modeller och analyser utförs ibland å våra vägnar av tjänsteleverantörer som vi anlitar. Vi använder exempelvis en kundsegmentering som kallas Mosaic.

 • Allmänt tillgängliga uppgifter från externa källor som myndigheters register, inkomstdeklarationer, LinkedIn och nyhetsartiklar.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden enligt dessa villkor för EuroBonus.

Eftersom resor och hotellvistelser normalt sett varierar mellan olika säsonger och inte utgör vardagsinköp för de flesta semesterresenärerna måste vi lagra våra medlemmars personuppgifter för att våra analyser av deras behov och önskemål – och våra beslut avseende erbjudanden och tjänster – ska bli meningsfulla. Personuppgifter avseende inköp av resor, hotellvistelser och biluthyrning och andra inköp kommer därför att lagras och behandlas för de ändamål som framställs i denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar under tre år räknat från det datum de först samlades in eller senare uppdaterades.

Om du har accepterat cookies kommer personuppgifter som samlas in via Google Analytics att lagras under tre år. Personuppgifter som samlas in via Adobe Analytics kommer att lagras under två år. Tillgången till historiska uppgifter hjälper oss att förstå ditt beteende och din interaktion med oss bättre och en uppgiftsperiod på tre år krävs för att erhålla uppgifter med tillräckligt hög kvalitet som grund för statistisk analys. Användning av uppgifterna för analytiskt förutsägande och anpassningsändamål hjälper oss därför att anpassa våra produkter och tjänster till dina behov.

Personuppgifter delas mellan närstående företag inom SAS-koncernen för att hantera och driva SAS utrikesflygningar, EuroBonus-poängsystemet, EuroBonus-kontot samt medlemsuppgifter från EuroBonus-medlemmar över hela världen.

Personuppgifter kan också delas med våra affärspartner i syfte att samordna särskilda erbjudanden och aktiviteter. Vi samarbetar exempelvis och utbyter personuppgifter med resebyråer för att analysera ditt beteende och dina önskemål, t.ex. avseende hotell och hyrbilar i syfte att kunna förse dig med relevanta hotell- och hyrbilserbjudanden.

Vi samlar dessutom personuppgifter som har samlats in av oss med personuppgifter som erhålls från våra affärspartner och externa källor.

Personuppgifter som delas inom SAS Group eller med våra affärspartner kommer ibland att överföras till länder som inte tillhör Europeiska unionen (”EU”) eller Europeiska samarbetsområdet (”EES”) och som inte säkerställer en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter. Sådana överföringar kommer att utföras under efterlevnad av tillämpliga dataskyddslagar.

När personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES som inte har tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter kommer vi att tillämpa lämpliga skyddsåtgärder genom att ingå de standardavtalsklausuler som har antagits av Europeiska kommissionen. Standardavtalsklausulerna är tillgängliga påStandard contractual clauses for international transfers (europa.eu).

Om det inte finns något beslut om tillräcklighet från Europeiska kommissionen och inte heller finns några etablerade lämpliga skyddsmekanismer i form av standardavtalsklausuler enligt beskrivningen ovan kommer vi att överföra dina personuppgifter till närstående företag inom SAS Group och till våra affärspartner med EuroBonus-villkoren, inklusive denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar, som rättslig grund. Mer specifikt kommer vi att överföra dina personuppgifter baserat på att överföringen är nödvändig för att uppfylla EuroBonus-villkoren eller för att ingå eller fullgöra ett avtal i ditt intresse mellan oss och en annan affärspartner.

EB kan använda post, fast eller mobil telefon, sms, e-post, sociala medier och andra digitala kanaler för att skicka direktmarknadsföring till dig. EB kan använda dessa kommunikationssätt för att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig avseende EB:s, SAS och våra affärspartners respektive produkter och tjänster. EB kommer endast att kommunicera med medlemmar under 18 års ålder för att bekräfta utnyttjade tjänster/erbjudanden. All annan direkt kommunikation med medlemmar under 18 års ålder kommer endast att ske via reguljär post och adresseras till vårdnadshavaren.

Du kan avstå från att ta emot reklam från EB när som helst genom att använda länkarna i relevanta digitala meddelanden eller genom att ändra inställningarna i ditt EuroBonus-konto.

Så som framställs ovan är EB och SAS s.k. gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och de är de juridiska personer som ansvarar för personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR.

SAS har utsett ett dataskyddsombud som stödjer SAS för att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt. SAS dataskyddsombud är också dataskyddsombudet för EB och stödjer EB för att säkerställa att personuppgifter behandlas korrekt. Du kan kontakta dataskyddsombudet med frågor eller synpunkter avseende behandlingen av dina personuppgifter på följande adress: dataprotectionofficer@sas.se. Om du har frågor om EuroBonus-programmet i allmänhet kan du kontakta SAS Customer Service/EuroBonus på www.flysas.com.

Vi vill vara så transparenta och tydliga som möjligt i vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter och därför har vi varit särskilt noggranna med att illustrera dina rättigheter inom ramen för denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar. I ditt EuroBonus-konto kan du numera visa och uppdatera dina kontaktuppgifter och EuroBonus-poäng och dessutom hitta information om dina rättigheter och vår behandling av personuppgifter med interaktiva beskrivningar. Du kan dessutom enkelt hävda dina rättigheter genom att navigera i och använda ditt EuroBonus-konto.

Du har exempelvis rätt att få åtkomst till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan enkelt skaffa ett utdrag av de personuppgifter om dig som vi behandlar och hitta mer information genom att logga in på ditt EuroBonus-konto.
På samma sätt kan du hitta mer information om och även hävda följande rättigheter:

 • Korrigera, uppdatera eller radera uppgifter i ditt EuroBonus-konto som är felaktiga eller ofullständiga.

 • Begränsa vår behandling av dina personuppgifter.

 • Bli bortglömd. Rätten att bli bortglömd innebär att du kan begära att vi raderar alla personuppgifter som vi har samlat in om dig. Upprätthållande av denna rättighet kommer normalt att medföra uppsägning av ditt medlemskap.

 • Få en kopia av personuppgifter som är relaterade till dig och information avseende vår behandling av dina personuppgifter i ett allmänt använt dataformat och att överföra – eller få överförda om tekniskt möjligt – personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
  Begära att personuppgifterna inte ska användas för direktmarknadsföring.

 • Framföra ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din jurisdiktion, dvs. Datainspektionen.


Du kan också hitta mer information om de olika skyddsmekanismer och tekniska åtgärder som vi har upprättat för att skydda dina uppgifter och din rätt till integritet och frihet samt för att säkerställa att vi efterlever tillämplig dataskyddslagstiftning fullständigt.

Om du behöver hjälp eller om du har frågor avseende dina rättigheter kan du kontakta dataskyddsombudet på dataprotectionofficer@sas.se.

Observera att om du begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller hävdar din rätt att bli bortglömd innebär det att vi inte längre kommer att kunna förse dig med våra tjänster inom ramen för EuroBonus-programmet. Behandling av personuppgifter så som den framställs i denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar är en del av villkoren för EuroBonus och den är nödvändig för att vi ska kunna förse dig med de anpassade tjänster som vi erbjuder EuroBonus-medlemmar.

Om du inte längre vill vara en del av EuroBonus-systemet har du full frihet att säga upp medlemskapet i EuroBonus-programmet när som helst, så som framställs i avsnitt 6.6 i villkoren för EuroBonus.

I vissa situationer behöver vi ditt medgivande för att kunna behandla dina personuppgifter.
Den insamling, analys och överföring av personuppgifter som beskrivs nedan kan innebära att dina upplevelser av EuroBonus-medlemskapet förbättras på många sätt. Vi kommer dock endast att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål med ditt samtycke.
Vi kan exempelvis be om ditt medgivande för att:

 • Samla in och använda dina geolokaliseringsdata för att förse dig med realtidserbjudanden, t.ex. på restauranger och i butiker i närheten av den gate där du befinner dig.

 • Låta våra affärspartners använda de personuppgifter de får från oss för deras egna ändamål, så att de kan skapa målinriktad reklam via egna kanaler.

 • Sammanställa rapporter om resemönster, utgifter osv. för försäljning till tredje parter.

 • Köpa uppgifter från externa källor som exempelvis ekonomiska transaktioner baserade på EU-direktiv nr 2015/2366 (direktiv 2 om betaltjänster), t.ex. för analyser av inkomster och priskänslighet.

 • Fylla i bokningsformulär i förväg med dina kontaktuppgifter, medföljande personer, pass- och betalningsuppgifter osv. för att möjliggöra snabbare och enklare användning av våra tjänster.

Denna integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar uppdaterades senast den 31 oktober 2020.

Behandling av personuppgifter i Kina

Detta avsnitt gäller för kunder i Folkrepubliken Kina (hädanefter Kina) och beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar, delar och lämnar ut dina personuppgifter i Kina och det kompletterar andra allmänt tillämpliga avsnitt i denna integritetspolicy. Om någon inkonsekvens eller avvikelse uppstår har bestämmelserna i detta avsnitt för Kina företräde framför bestämmelser som framställs i andra allmänt tillämpliga avsnitt i denna integritetspolicy.

Avsnittet gäller för personuppgifter som vi samlar in från eller om dig när du använder SAS tjänster, besöker SAS webbplatser, kommunicerar med SAS officiella WeChat-konto eller använder andra webbplatser som utförs av SAS och som kan vara länkade till denna integritetspolicy eller om du kontaktar vår kundservice på telefon, via e-post osv. Genom att fortsätta använda våra tjänster samtycker du till insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy.

Uppdateringar

SAS förbehåller sig rätten att ändra avsnittet för Kina i denna integritetspolicy och vi publicerar uppdaterade versioner av denna policy i enlighet med dataskyddslagar och -förordningar i Kina. I den utsträckning SAS gör väsentliga ändringar i avsnittet för Kina i denna integritetspolicy informerar SAS dig om sådana ändringar och i den utsträckning de påverkar de ändamål och den behandling för vilka vi har erhållit ditt samtycke ber vi dig om ditt samtycke igen.

Om du vill utöva dataskyddsrättigheter och/eller om du har frågor eller kommentarer om detta avsnitt för Kina i integritetspolicyn ber vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se.

Hur samlar SAS in och hur erhåller SAS dina uppgifter?

Denna del kompletterar avsnittet ”När och hur behandlar vi dina personuppgifter” i denna integritetspolicy och avsnitt 3 i detta avsnitt för Kina. SAS kan samla in och erhålla personuppgifter från appanvändare i Kina via SDK:er (programutvecklingsverktyg) som används i SAS app. Beroende på vilket SDK som används kan typen av personuppgifter som samlas in och erhålls via ett SDK omfatta, utan begränsning, appanvändarens namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, EuroBonus-nummer, kreditkortsuppgifter (i den utsträckning en kreditkortstransaktion görs via appen), flyginformation om passagerare, appanvändningsstatistik och enhetsinformation som exempelvis IP-adressen. SAS kan använda sådana uppgifter för att verifiera och godkänna kreditkortstransaktioner, för att få feedback om appen och tjänsterna samt för att spåra och analysera användningen av appen.

Nedan följer en förteckning över de SDK:er som för närvarande används i SAS appversion för Kina. SAS kan uppdatera denna SDK-förteckning då och då om några ändringar införs.

Förteckning över SDK:er som distribuerats i SAS appversion för Kina den 1 november 2021:

SDK:er (PDF, 100KB)

Hur SAS använder dina uppgifter

Denna del beskriver vilka personuppgifter vi samlar in om eller från dig, vilka ändamål vi använder dem för och varför vi använder dem för våra grundläggande och utökade affärsfunktioner. Dina personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med lagen om skydd för personuppgifter (”PIPL”) som trädde i kraft den 1 november 2021 och alla andra lagar och förordningar i Kina som reglerar detta område. All behandling av personuppgifter som vi utför sker i enlighet med bestämmelserna i integritetslagarna i Kina och dessa uppgifter får endast användas för de begränsade ändamål som diskuteras i denna del.

Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter via SAS webbplatser och i samband med din användning av SAS tjänster.

Vi måste samla in och använda vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig biljettjänster och andra SAS-tjänster och -produkter. Nedan anges de personuppgifter som vi kan begära att du ger oss eller som vi kan samla in och använda med avseende på dig. Kom ihåg att vissa tjänster kräver vissa personuppgifter innan de kan tillhandahållas. När du har utövat din rätt att göra invändningar kan vi inte fortsätta att tillhandahålla tjänsten som kräver de personuppgifter som berörs av invändningarna och vi kommer inte längre att behandla dina motsvarande personuppgifter.

Vi kan begära att du ger oss följande personuppgifter:

Identifierande och kontaktuppgifter

Kön, födelsedatum, legitimationsnummer, passnummer, nationalitet, namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt personuppgifter för alla andra personer du reser med (inklusive deras kontaktuppgifter). Sådana uppgifter används för att skicka meddelanden till dig eller din kontaktperson om flygningar och beställningar (inklusive avgångar, säkerhetskontroll, ombordstigning, återbetalning, flygförseningar, försäkringstjänster och meddelanden om olyckor), arrangera din resplan, skicka resplaner eller andra produkter till dig via e-post, verifiera din identitet, ta emot dina kommentarer om servicekvalitet, ta emot dina klagomål och förslag, förse dig med SAS tjänster och produkter samt, om du samtycker, skicka kampanj- och reklammeddelanden till dig. Observera att om du bokar tjänster för andra passagerare måste du tillhandahålla oss sådana passagerares personuppgifter och innan du ger oss deras uppgifter måste du se till att sådana passagerare förstår och samtycker till denna integritetspolicy.

EuroBonus-uppgifter

EuroBonus-medlemmens kontonummer och flyginformation, uppgifter om mottagaren av inlösta flygmil och uppgifter om minderåriga medlemmars vårdnadshavare. Sådana uppgifter används för att spara dig som vår EuroBonus-medlem, verifiera medlemmars identitet och behandla insamling, tilldelning och inlösen av poäng och andra tjänster.

Uppgifter om profilkontoinnehavare

Profilkontonummer, namn, ålder, adress och kontaktuppgifter. Sådana uppgifter används för att upprätthålla dig som vår profilkontoinnehavare och hantera ditt konto och dina resor.

Uppgifter om och bilder av legitimationshandlingar som krävs under behandling

legitimation, pass, visumsida, handlingar som krävs av myndigheter för att flyga, giltighetsperiod, utfärdande myndigheter, ålder eller födelsedatum, kön och motsvarande bilder. Sådana uppgifter och bilder används för att, i enlighet med lagar och förordningar, verifiera din identitet när du bokar en biljett, checkar in, flyger, behandlar in-/utreseformaliteter, köper flygförsäkring, använder SAS tjänster och andra tjänster.

Betalningsuppgifter

Kreditkortsnummer, faktureringsadress, kreditkortets giltighet, beställnings- och driftsregister, logg och riskkontrollinformation. Sådana uppgifter används när du köper en biljett, för att spara dina betalningsuppgifter, verifiera din identitet och tillhandahålla dig SAS tjänster.

Uppgifter för att förbättra resor och andra tjänster

Nödkontaktperson, krav på särskilda tjänster och det passageraren gillar och inte gillar (måltider ombord, sittplatsers placering i kabinen, tjänster ombord). Sådana uppgifter används för att förbättra och marknadsföra vår tjänst så att vi kan förse dig med tjänster som tillgodoser dina behov bättre och, med förbehåll för ditt samtycke, skicka våra kampanj- och reklammeddelanden till dig.

Uppgifter som krävs av folkhälsomyndigheter eller andra statliga myndigheter eller som samlas in för att visa att du är tillräckligt frisk för att flyga

Kontaktuppgifter, uppgifter om förekomst eller frånvaro av eventuella symtom på covid-19 eller annan global pandemi, uppgifter om potentiell exponering för covid-19 eller annan global pandemi, uppgifter som samlas in av vår mark- eller bokningspersonal i enlighet med direktiv från folkhälsomyndigheter eller andra statliga myndigheter. Sådana uppgifter används för att efterleva rättsliga och reglerande krav, fastställa din lämplighet för att resa i enlighet med tillämpliga statliga förordningar och riktlinjer.

Alla andra personuppgifter

Vi samlar in dem i syfte att: upprätta och driva förbindelser mellan flera flygningar och påskynda bagageklarering över landsgränser, efterleva vissa reglerande krav avseende nödsituationer och på annat sätt i samband med driften av passagerarflyg, efterleva vissa reglerande krav på att verifiera och autentisera din identitet och ett berättigat affärsintresse av att efterleva tillämpliga rättsliga och reglerande krav, använda dessa uppgifter för att uppfylla vårt avtal med dig, efterleva vissa krav i allmänhetens intresse för att skydda mot risker för passagerare och folkhälsan samt passagerar- och flygplanssäkerhet.

Observera att vi samlar in, lagrar, använder och överför dina känsliga personuppgifter för de ändamål som de tillhandahölls för och i övrigt i enlighet med villkoren i denna integritetspolicy om du ger ditt uttryckliga samtycke vid tidpunkten för insamlingen.

På vilka rättsliga grunder behandlar SAS dina personuppgifter

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter, så som beskrivs ovan, beror på de berörda personuppgifterna och de specifika förhållandena där vi behandlar dem. Vi samlar i allmänhet endast in personuppgifter från dig om:

 • vi har erhållit ditt samtycke till att göra det

 • sådana uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla ett avtal med dig

 • behandlingen sker i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av dina rättigheter

 • vi har rättsliga förpliktelser att behandla dina personuppgifter eller på annat sätt kan behöva personuppgifterna för att skydda dina eller andra personers väsentliga intressen

 • det är nödvändigt för att hantera en fara för folkhälsan eller för att skydda en fysisk persons liv, hälsa och egendoms säkerhet

 • handlingar, t.ex. nyhetsrapportering och övervakning av allmänhetens åsikter, utförs i allmänhetens intresse och behandlingen av personuppgifter sker inom rimlig omfattning

 • det är nödvändigt för att behandla de personuppgifter som lämnats ut av den berörda personen eller andra personuppgifter som lagligen har lämnats ut i rimlig omfattning i enlighet med bestämmelserna i PIPL och relaterade lagar och förordningar

 • andra omständigheter som föreskrivs i lagar och administrativa förordningar.


Vem delar SAS dina uppgifter med?

Vi kan dela dina personuppgifter som vi samlar in eller erhåller med:

 • andra flygbolag och andra företag som är inblandande i ombesörjandet av den tjänst du tänker använda

 • företag som är ingår bokningen och utförandet av din flygning, t.ex. resebyråer, speditörer och ombud

 • IT-leverantörer och -utvecklare som säkerställer driften av och säkerheten i våra IT-system å SAS vägnar

 • kreditkortsföretag, t.ex. MasterCard, som SAS samarbetar med för att erbjuda olika betalningslösningar

 • säkerhetsföretag och -verksamheter som arbetar med att förebygga och bekämpa bedrägerier

 • företag inom SAS-koncernen, inklusive men inte begränsat till SAS EuroBonus AB, SAS Link AB, Scandinavian Airlines Ireland Ltd, SAS Ground Handling A/S, SAS Ground Handling AS, SAS Ground Handling AB, SAS Cargo Group A/S, SAS Cargo Norway AS och SAS Cargo Sweden AB

 • myndighetsorgan och myndigheter, polisiära offentliga tjänstemän, domstolar

 • tredje parter: (a) om vi anser att utlämnande krävs enligt tillämplig lag, förordning eller rättslig process (t.ex. i enlighet med domstolsbeslut) eller (b) för att skydda och försvara våra rättigheter eller tredje parters rättigheter eller säkerhet, inklusive för att upprätta, göra eller försvara mot rättsliga anspråk.

Utöva dina rättigheter

SAS respekterar din rätt att känna till, få tillgång till, rätta, begränsa behandling av, radera dina personuppgifter osv.

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter om dig behandlas eller ej och om så är fallet begära tillgång till personuppgifterna. Sådan information omfattar ändamålen med behandlingen, berörda personuppgiftskategorier och de mottagare eller mottagarkategorier som personuppgifterna har lämnats ut eller ska lämnas ut till.

Du har rätt att erhålla en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare kopior som du begär kan vi ta ut en rimlig avgift baserat på våra kostnader.

Rätt till rättelse

Du har rätt att erhålla rättelse av felaktiga personuppgifter om dig från oss. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter för vissa ändamål. Om du utövar denna rätt att göra invändningar behandlar vi inte längre dina personuppgifter för sådana ändamål. Utövandet av denna rättighet medför inga avgifter.

En sådan rätt att göra invändningar kan dock inte föreligga under vissa omständigheter, t.ex. om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås eller för att uppfylla ett redan ingått avtal.

Rätt att säga upp kontot

Du har rätt att säga upp ett tidigare registrerat konto när som helst. När ditt konto har sagts upp raderas eller anonymiseras alla uppgifter, varefter vi inte längre samlar in, använder eller tillhandahåller tredje parter de personuppgifter som är förknippade med kontot. De uppgifter du tillhandahåller eller som genereras under din användning av våra tjänster måste dock lagras av oss under den tid som krävs enligt lagar och förordningar och myndigheter har rätt att få åtkomst till sådana uppgifter under den enligt gällande lag föreskrivna lagringsperioden.

Om du vill utöva dessa rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till securedata@sas.se med dina förfrågningar. I syfte att ge oss möjlighet att verifiera din identitet ska din skriftliga begäran innehålla ditt namn och din adress och andra uppgifter som hjälper oss att identifiera dig, t.ex.:

 • alla e-postadresser du har använt för att kommunicera med SAS

 • ditt EuroBonus-nummer eller Travel Pass-nummer

 • alla telefonnummer du har använt för att kommunicera med SAS (t.ex. för kundtjänstärenden)

 • bokningsnummer och/eller flygnummer och datum.

SAS måste alltid säkerställa att det är rätt person som får uppgifterna om hur vi behandlar hans/hennes personuppgifter. SAS kommer endast att lämna ut personuppgifter om vi kan verifiera din identitet i enlighet med det ovanstående. När vi har fått in en begäran om att utöva en av dessa rättigheter kommer vi att tillhandahålla information om de åtgärder vi vidtar avseende denna begäran utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inom 30 dagar efter att vi har fått begäran. Denna tid kan under vissa omständigheter förlängas med ytterligare 30 dagar, t.ex. om vi får in komplicerade eller många förfrågningar.

 • Säkerhet

Det är viktigt för SAS att hålla uppgifter säkra. Vi har infört lämpliga åtgärder som exempelvis separat lagring, kryptering, åtkomstkontroll, avidentifiering osv., i enlighet med kraven för dataklassificering och -kategorisering, för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst, utlämnande, förlust, missbruk, ändring och felaktig användning av dina uppgifter och undvika negativ inverkan på dina personliga rättigheter och intressen.

 • Minderåriga

SAS fäster stor vikt vid att skydda minderårigas personuppgifter. Om du är en minderårig under 14 års ålder måste du erhålla ett skriftligt samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du använder våra produkter och/eller tjänster. För insamling av minderårigas personuppgifter med samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare kommer vi endast att använda eller lämna ut sådana uppgifter i enlighet med gällande lag, uttryckligt samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare eller nödvändigt skydd för minderåriga. Om en minderårig har försett oss med personuppgifter utan sina föräldrars eller vårdnadshavares medgivande kan föräldern eller vårdnadshavaren kontakta oss via e-post till securedata@sas.se. Vi raderar uppgifterna och avregistrerar barnet från samtliga av våra elektroniska marknadsföringslistor.