SAS Gift Card

Detta informationsmeddelande innehåller en översikt över reglerna och riktlinjerna för SAS Gift Card. Läs vidare för att få mer information om reglerna.

SAS Gift Card: Översikt

 • När betalningen för presentkorten har godkänts får du en bekräftelse via e-post, med en länk för att hämta dina presentkort. För att kunna se och hämta presentkortet måste ange den kod du valde under inköpsprocessen.

 • Om du beställer ett presentkort måste du ange en giltig e-postadress för leverans. Om den adress du har angivit inte kan bekräftas förbehåller SAS sig rätten att hålla inne leveransen av presentkortet.

 • Ditt presentkort gäller under ett år efter att det utfärdades. När giltighetstiden har utgått kan presentkortet inte användas för inköp eller återaktiveras och eventuellt återstående värde återbetalas inte.

 • Du kan använda koden på ditt presentkort 48 timmar efter inköpstiden för att köpa resor och tilläggstjänster via SAS webbplats eller via kundtjänsten i en valuta som motsvarar valutan på presentkortet.

 • Ditt presentkortssaldo kan aldrig bytas mot pengar av SAS.
  - Om du har betalat för resor med ett presentkort och avbokar resan, eller om resan ställs in, kommer eventuella återbetalningar att sättas in på presentkortet.

 • Presentkortet är inte bundet till en särskild person. SAS ansvarar dock inte för kortets giltighet om presentkortet avyttras, säljs eller ges bort till någon annan. Om du överväger att köpa ett presentkort i andra hand är det viktigt att du kontrollerar giltighetstiden och saldot innan du köper det. Undvik att köpa presentkort från andra säljare än SAS. Vi kan inte garantera att ett presentkort är äkta om du köper det från en annan säljare än SAS.

 • Ett presentkort är en värdehandling. SAS ansvarar inte för förlorade eller stulna presentkort

 • E-postbaserade presentkort som har raderats kan ersättas. Kontakta SAS så att vi kan skicka ett nytt e-postmeddelande till samma mottagare.

 • Du har 14 dagars öppet köp (som startar dagen efter leverans av din beställning) för att avboka ditt presentkort som har köpts in online och få en återbetalning som motsvarar presentkortets fullständiga återstående och outnyttjade värde.

 • SAS kan inte hållas ansvarigt för presentkort som går förlorade, stjäls, avaktiveras eller skadas efter att de har aktiverats. Ta väl hand om ditt presentkort. SAS ansvarar endast för bevisade direkta skador och endast för saldot på det berörda presentkortet.

 • SAS förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor.

 • Alla resor och tilläggstjänster är föremål för specifika villkor.

 • Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn, foto eller legitimationsnummer.

 • Vi åtar oss att skydda din integritet och behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vårt sätt att behandla dina personuppgifter är beroende av om du är medlem i EuroBonus-programmet, en profilkontoinnehavare eller en resenär utan särskilt medlemskap eller konto hos oss.

 • Vi har avsett att beskriva vårt sätt att behandla personuppgifter så transparent och tydligt som möjligt i nedanstående integritetspolicyer. Vi rekommenderar att du läser den policy som är tillämplig för dig noggrant och att du kontaktar vårt dataskyddsombud på (mailto: dataprotectionofficer@sas.se) med eventuella frågor.

 • Om du är medlem i EuroBonus-programmet bör du läsa vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar. Om du har ett profilkonto bör du läsa vår integritetspolicy för profilkontoinnehavare. Om du är en resenär utan särskilt medlemskap eller konto hos oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter så som beskrivs nedan och i vår allmänna integritetspolicy.

 • Om du vill lämna in ett klagomål kan du kontakta vårt kundrelationsteam.

 • Mer information om våra procedurer för klagomål.

 • Du kan även skicka in ditt klagomål till: contacttoflysas@sasair.com. Allmän korrespondens eller allmänna förfrågningar kommer inte att besvaras.

 • Om du av någon anledning inte är nöjd med vårt slutliga svar på ditt klagomål kan du föra det vidare till ett av de godkända alternativa tvistlösningsorgan som är etablerade i EU:s medlemsländer. Europeiska kommissionen har upprättat en plattform för tvistlösning på nätet som ger enkel tillgång till alternativ tvistlösning: ec.europa.eu/consumers/odr/