Hållbart resande

Uppgradera till hållbart flygbränsle, t.ex. biobränsle, för mer hållbara affärsresor. Detta kommer att ge en betydlig minskning av ditt företags koldioxidutsläpp vid affärsresor och kan bidra till att du når dina hållbarhetsmål.

Gör dina affärsresor med SAS mer hållbara. Som medlem i SAS For Business kan du följa med oss på vägen mot mer hållbara flygresor genom att uppgradera till hållbart flygbränsle, t.ex. biobränsle. Detta kommer att ge en betydlig minskning av ditt företags koldioxidutsläpp vid affärsresor och kan bidra till att du når dina hållbarhetsmål. Faktum är att hållbart flygbränsle som används i våra flygplan minskar klimatpåverkande koldioxidutsläpp med upp till 80 % jämfört med fossila flygbränslen.

När du uppgraderar till hållbart flygbränsle för minst 5 % av din totala bränsleförbrukning kommer du att få användbar statistik tillsammans med en deklaration om ditt bidrag. Med detta kan du visa externt att ditt företag bidrar aktivt till mer hållbara affärsresor – t.ex. i din CSR- eller årsrapport. Tillsammans kan vi göra flygresor mer hållbara.

Detaljer och information

Vad är hållbart flygbränsle (SAF)?

SAF är flygbränsle som produceras på ett hållbart sätt med hjälp av hållbara råmaterial, i syfte att dramatiskt minska utsläppen av växthusgas (framför allt koldioxid) från flygverksamheten. De omfattar men är inte begränsade till biobränsle och kan även produceras syntetiskt/kemiskt. För närvarande är dock biobränsle det enda tillgängliga hållbara flygbränslet.

Definitionen av ”hållbar” kommer antagligen att förändras med tiden. Idag avser det råvaror, produktionsmetoder, transport och social inverkan i samband med produktion. Flera hållbarhetsnormer används idag. Den som SAS använder för närvarande är Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB).

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Vilka hållbarhetscertifikat har vi?

SAS har tilldelats Gold-klassificering av EcoVadis för bästa praxis inom CSR och hållbarhet.

En total poäng på 72 placerar SAS i branschens högsta grupp (1 % av företagen). En poäng på 90 i miljökategorin innebär att SAS är ”enastående” i sin bransch.

EcoVadis är en oberoende CSR-bedömningsbyrå som bedömer företag enligt 21 kriterier på fyra teman – miljö, rättvisa arbetsmetoder, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling. Dess CSR-bedömningsmetodik omfattar 190 inköpskategorier, 155 länder och 21 CSR-indikatorer. Metodiken bygger också på internationella CSR-normer, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

SAS är också certifierat enligt ISO 14001, vilket vi har varit sedan 2010. ISO 14001 är en internationell standard som specificerar krav för effektiv hantering, integrering och rapportering av ett företags prestationer på miljöområdet. För att efterleva ISO 14001:2015 måste företag uppfylla dessa höga krav. Hos SAS har vi kontinuerligt visat att vi kan uppfylla dem.

Läs mer om ISO 14001 här

Var kan jag läsa SAS hållbarhetsrapport?

SAS hållbarhetsrapport finns tillgänglig från SAS Group

Kontakta oss

Kontakta din SAS-försäljningsrepresentant om ditt företag har en sådan.

I annat fall kan du ringa SAS Corporate Sales Center för att få mer information om hur du går vidare.

Kontakta oss