Corporate Sustainability Program

Vi påskyndar samarbeten med företagskunder i syfte att minska koldioxidutsläppen från flyget genom att utöka användningen av hållbart flygbränsle. Genom att gå med i Corporate Sustainability Program kan frakt- och företagskunder minska sina Scope 3-utsläpp från flygresor eller flygtransporter. Vi hälsar alla våra företags- och fraktkunder välkomna ombord på resan mot hållbar flygtrafik.

SAS gör ingen vinst på försäljning av biobränsle. Det biobränsle SAS säljer är utöver den mängd biobränsle vi redan har åtagit oss att köpa.

Detaljer och information

Jämfört med fossila bränslen minskar hållbart flygbränsle klimatpåverkande koldioxidutsläpp dramatiskt under flygplanens livscykel. Hållbart flygbränsle (SAF), t.ex. biobränsle, är ett jetbränsle som är baserat på hållbara oljeväxter eller biomassa, inklusive dådror, jatropha, alger, animaliska fetter, fetter och olika typer av kolbaserade källor som avfall från industrin, hushåll, jordbruk, skogsbruk och pappersbruk.

Vilken typ av SAF använder SAS?

SAS använder biobränsle med vätebehandlade estrar och fettsyror (HEFA). Detta är ett förnybart dieselbränsle som kan produceras från ett stort urval av vegetabiliska oljor och fetter. SAS har strikta villkor avseende SAF. Det innebär att det måste produceras från råmaterial som kräver så liten markyta som möjligt och inte påverkar den allmänna tillgången till grödor som används i livsmedelsproduktion. SAS accepterar inte avfall från palmoljeproduktion som ett råmaterial.

Kan SAF ersätta fossilt jetbränsle?

SAF som är certifierat för användning inom kommersiell flygtrafik regleras enligt extremt strikta specifikationer. Genom att använda SAF kan vi minska utsläppen av växthusgaser avsevärt, utan att göra omfattande förändringar i bränsleförsörjningssystem eller motorer. De kemiska och fysiska egenskaperna i SAF är identiska med fossilt jetbränsle, vilket innebär att dessa två bränslen kan blandas säkert. I dagsläget måste SAF, enligt reglerna för kommersiell flygtrafik, blandas med fossilt jetbränsle till maximalt 50 %. SAF används för närvarande på flygplatserna i Stockholm och Oslo.

Vad är nästa steg?

Det finns begränsad tillgång till SAF idag. Men stora investeringar i utveckling av SAF görs för att säkerställa att produktionen expanderar avsevärt. Exempel på detta är samarbetet mellan SAS och det svenska energibolaget Preem och den gemensamma utveckling av syntetiskt SAF som görs av SAS, Vattenfall, Shell och Lanzatech. I Danmark är SAS partner i projektet ”Green Fuels for Denmark”, som leds av Ørsted. Projektet syftar till att producera elektrobränsle för flyget med hjälp av vindkraft.

EcoVadis är en oberoende CSR-bedömningsbyrå som bedömer företag enligt 21 kriterier på fyra teman – miljö, rättvisa arbetsmetoder, arbetsrätt och mänskliga rättigheter, etik samt hållbar upphandling. Dess CSR-bedömningsmetodik omfattar 190 inköpskategorier, 155 länder och 21 CSR-indikatorer. Metodiken bygger också på internationella CSR-normer, inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000.

SAS är också certifierat enligt ISO 14001:2015, vilket vi har varit sedan 2010. ISO 14001 är en internationell standard som specificerar krav för effektiv hantering, integrering och rapportering av ett företags prestationer på miljöområdet. För att efterleva ISO 14001:2015 måste företag uppfylla dessa höga krav. Hos SAS har vi kontinuerligt visat att vi kan uppfylla dem.

Mer om ISO 14001

SAS hållbarhetsrapport finns tillgänglig från SAS Group

Kontakta din SAS-försäljningsrepresentant om ditt företag har en sådan. I annat fall kan du ringa SAS Corporate Sales Center för att få mer information om hur du går vidare.

Kontakta oss