sök

FÖRSLAG

 • loader Inget annat innehåll att visa

Your reason to travel is our reason to fly more sustainably

Vi står inför stora gemensamma utmaningar vad gäller den globala klimat- och miljöpåverkan. SAS tar givetvis sin del av ansvaret och arbetar för att vi även i fortsättningen ska kunna resa, mötas och uppleva andra kulturer. Varje del av SAS präglas av arbetet för ett mer hållbart resande. Från jakten på innovativa tekniska lösningar, till de små viktiga förbättringarna på vardagsnivå. Vi tar tillsammans många steg i rätt riktning. Därför har vi på SAS startat en rad olika projekt och initiativ för att göra våra resor mer hållbara. Några av dem kan du läsa om på den här sidan. Vår fullständiga rapport hittar du här; SAS-koncernens hållbarhetsrapport för 2019.

På väg mot ett mer hållbart resande

Bara genom att sätta ambitiösa målsättningar kan vi nå förändring. SAS har därför satt upp en rad tuffa mål som vi arbetar hårt för att uppnå, både på kort och lång sikt.

Vi arbetar aktivt med att minska vikten ombord, förbättra och se över allt förbrukningsmaterial ombord, men de största investeringarna sker i nya, moderna och energieffektivare flygplan. Dessutom tecknade SAS och Airbus 2019 en avsiktsförklaring om forskning kring att utveckla flygplan som drivs av elektricitet. Det är första gången som ett flygbolag startar ett projekt tillsammans med en flygplanstillverkare för att införa elflyg för storskaligt, kommersiellt bruk. Samarbeten med exempelvis Preem och Air BP kommer göra att det finns tillgång till mer biobränsle vilket släpper ut cirka 80 procent mindre klimatpåverkande koldioxid än fossilt flygbränsle.

Det långsiktiga målet är ett klimatneutralt flygresande. På vägen dit har vi på SAS en rad delmål.

För att ta några exempel:

 • 2020 ska vi ha minskat vårt utsläpp av klimatpåverkande koldioxid per passagerare och kilometer med 20 procent jämfört med 2010.
 • 2030 ska de totala klimatpåverkande koldioxidutsläppen ha reducerats med 25 procent jämfört med 2005.
 • 2030 ska motsvarande all vår inrikestrafik i Skandinavien (2018: 17 procent) drivas av biobränsle.
 • 2030 ska bullret ha reducerats med 50 procent jämfört med 2010.
 • 2050 ska vi ha sänkt våra klimatpåverkande koldioxidutsläpp med mer än 50 procent jämfört med 2005. Det är ett mål som är mer ambitiöst än det som har satts av IATA, International Air Transport Association.

Hållbar paketering av matupplevelsen ombord

På SAS arbetar vi kontinuerligt med att göra våra produkter och tjänster mer hållbara, genom att byta ut material mot miljövänliga lösningar och ta bort de material som inte behövs. Matkuben i New Nordic by SAS, vårt matkoncept ombord, har fått en ny, smart design som sparar upp till 51 ton plast varje år. Detta är bara ett av många steg på vår resa mot målet att ha 100 procent hållbara material i kunderbjudandet 2030.

SAS resenärer kan välja biobränsle som tilläggstjänst

Vi utvecklar kontinuerligt mer hållbara produkter och tjänster. Sedan juni 2019 bjuder vi in våra resenärer att bli delaktiga i omställningen till ett mer hållbart sätt att resa genom möjligheten att köpa biobränsle.  När du bokar din nästa resa är det enkelt att köpa biobränsle och därmed bidra till att minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 procent jämfört med fossila bränslen.

Nya, effektivare flygplan

SAS gör stora investeringar i nya flygplan. Det innebär bekvämare resor, men framförallt minskar de klimatpåverkande utsläppen påtagligt.

SAS och Airbus utvecklar elflyg tillsammans

SAS har i årtionden arbetat för att minska miljöpåverkan när våra resenärer flyger med oss. I maj 2019 tog vi ett historiskt steg genom att påbörja ett samarbete med flygplanstillverkaren Airbus med målet att skapa förutsättningar för el- och hybridteknik för kommersiellt flyg i stor skala.

Biobränsle, bryggan till fossilfritt resande

Att använda biobränsle för att driva våra flygplan är ett effektivt sätt att minska de klimatpåverkande utsläppen med existerande flygplan. Vi på SAS använder i nuläget 100 ton biobränsle årligen. I ljuset av vår årliga förbrukning är det en liten volym, som vi vill öka radikalt. Bland annat med hjälp av ett samarbete med våra existerande och framtida bränsleleverantörer. Två exempel är Air BP och Preem.

CO2-kompensation för de utsläpp vi ännu inte kan hantera med dagens teknik

På SAS arbetar vi intensivt för att flygresorna ska ge upphov till så lite utsläpp av koldioxid som möjligt. Men vi nöjer oss inte med det. I väntan på att kunna erbjuda helt koldioxidneutrala resor kan våra resenärer välja att koldioxidkompensera sin resa. När det gäller våra EuroBonus-medlemmar och ungdomsresenärer så koldioxidkompenserar vi alla dessa biljetter automatiskt.

Torrtvätt – en god nyhet för miljön

Det är viktigt att vi håller våra flygplan rena, men inte på bekostnad av miljön. Därför har vi introducerat ett nytt, mer miljömässigt hållbart, sätt att tvätta vår flygplansflotta. Det innebär att det nu kan gå åt så lite som 60 liter vatten för att tvätta ett helt flygplan.

Vikt – varje kilo är viktigt

Det är egentligen ganska enkelt. Ju färre kilon vi behöver transportera desto mindre bränsle går det åt. På SAS arbetar vi varje dag för att finna lösningar för att minska vikten ombord på våra flygplan.

Läs mer på Scandinavian Traveler


Hållbarhet är en väsentlig del av SAS

Vi anser att flygbranschen spelar en viktig roll i världen genom att ansluta samhällen, kulturer och människor på ett tidseffektivt sätt. Därför behöver vi göra flygresor mer hållbara genom att minska vår inverkan på klimatet och öka vår inverkan på samhället. Människorna i Skandinavien är passionerade när det handlar om hållbarhet, vilket ger oss motivationen att överträffa de klimatmål som har upprättas av IATA på vår hållbarhetsresa. Varje hållbar handling räknas. Steg för steg.

EuroBonus-medlemmar ligger ett steg före på väg mot hållbarhet


Våra kunder upplever magin det är att besöka nya platser, lära sig nya saker och utforska andra kulturer - samtidigt delar de en gemensam längtan efter ett mer hållbart resande.
Som ett av många steg mot ett mer ansvarsfullt resande och som ett unikt erbjudande till vår EuroBonus-community kommer SAS att koldioxidkompensera alla EuroBonus-medlemmars resor på flygningar med SAS från och med den 1/2 2019. Om du inte redan är medlem i EuroBonus är det hög tid att registrera dig.


På SAS har vi länge arbetat med att minska vår negativa inverkan på miljön och på denna resa räknas alla insatser – både stora och små. Vi investerar i nya flygplan som minskar utsläppen, vi främjar teknisk innovation och jobbar mot nya, smarta lösningar. Vi strävar efter att vara det ledande flygbolaget med avseende på hållbarhet och koldioxidkompensation är ett av många steg på denna resa. Ungdomsbiljetterna är redan koldioxidkompenserade och precis som tidigare kan våra kunder själva välja att betala för koldioxidkompensationen.

Målsättningar

”... vi har upprättat ett nytt mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % före år 2030 i jämförelse med basåret 2005 ... vi uppskattar att ungefär hälften av dessa minskningar kommer att uppnås genom en förnyad flygplansflotta och andra förbättringar och resten genom införande av biobränslen”

Måluppfyllnad

 • 13,3 % minskning av koldioxidutsläpp per passagerarkilometer sedan 2010
 • 1,4 % minskning av koldioxidutsläpp per passagerarkilometer sedan räkenskapsåret 2017
 • 15–18 % lägre utsläpp med den nya flygplanstypen A320neo jämfört med flygplan som den ersätter.
 • Mer än 23 års hållbarhetsrapportering
   

SAS-koncernens hållbarhetsrapport för 2017–2018 (på engelska)

Förnyelse av flygplansflottan

En väsentlig del av SAS strategi är att ersätta äldre flygplan med nyare modeller, vilket är viktigt för att minska utsläppen och nå våra ambitiösa hållbarhetsmål. A320neo som introducerades under 2018 minskar bränsleförbrukningen och förknippade utsläpp med ca 15–18 % jämfört med flygplan som modellen ersätter.

Airbus 320neo kommer att flyga på kortdistansrutter och de större motorerna och hajfenorna på vingspetsarna innebär att denna modell är det mest miljövänliga alternativet på dessa korta rutter. Neo är tystare än någonsin tidigare och tack vare stämningsbelysningen ger kabinerna i Neo dig en överlägsen upplevelse jämfört med de klassiska flygplanen från Airbus.

SAS strategi är att ersätta äldre flygplan med nyare modeller

Biobränsle 

Före år 2030 siktar vi också på att använda biobaserat jetbränsle i en mängd som motsvarar vår totala förbrukning under inrikesflygningar. I syfte att möjliggöra storskalig utveckling av biobränslen har vi undertecknat en avsiktsförklaring med Preem för potentiell leverans av 10–12 % av vårt totala bränslebehov före år 2023.

Flygtrafiken står för ca 2 % av världens totala koldioxidutsläpp. 

SAS får regelbundna leveranser av biobränsle från AirBP och flygbolaget har undertecknat en avsiktsförklaring avseende potentiella framtida leveranser av biobränsle med bränsleleverantören Preem.

Hållbara jetbränslen

Koldioxidkompensation

Programmet för koldioxidkompensation är ett av flera SAS-initiativ inom miljö och hållbarhet som är fokuserade på att minska utsläppen.

SAS koldioxidkompenserar samtliga av våra egna affärsresor, alla ungdomsbiljetter och samtliga av våra EuroBonus-medlemmars resor på flygningar med SAS. Vi erbjuder dessutom alla andra passagerare samma alternativ.

SAS koldioxidkompensation administreras av dess partner Natural Capital Partners, ett företag som är fokuserat på förnybar energi.

SAS samarbetar dessutom med andra organisationer, inklusive det svenska landslaget i utförsåkning som kommer att kompensera sina koldioxidutsläpp genom att köpa biobränsle när de reser. 

Mer om hur du beräknar dina utsläpp