• 2025: 25 % lägre totala koldioxidutsläpp jämfört med 2005 (totala utsläpp)
  • 2030: 50 % bullerminskning jämfört med 2010
  • 2030: Hållbart flygbränsle motsvarande SAS inhemska produktion
  • 2030: 100 % hållbara material i SAS utbud
  • 2030: 100 % återvinning när det är möjligt
  • 2050: Nettonoll koldioxidutsläpp i linje med IATA:s uppdaterade ambition