sök

FÖRSLAG

  • loader Inget annat innehåll att visa

Your reason to travel is our reason to fly more sustainably

Pandemin påverkar det globala samhället och naturligtvis även oss hos SAS. Vi har ett begränsat utbud under denna tid, men det betyder inte att våra ambitioner för hållbara resor har förändrats. Helt det motsatta.

Det är svårt att förutsäga hur pandemin kommer att påverka oss och därför har vi valt att inte förändra innehållet i varje del just nu. Om du har frågor om vårt hållbarhetsarbete under pandemin kan du gärna kontakta oss på environment@sas.se.

SAS började rapportera sitt hållbarhetsarbete i externt revisionsgranskade rapporter år 1996. Alla rapporter finns tillgängliga från SAS Group.

Du kan läsa den senaste rapporten här – SAS Groups hållbarhetsrapport för 2020.

 

Vi står inför stora gemensamma utmaningar med avseende på vår globala inverkan på klimatet och miljön. SAS tar naturligtvis sin del av ansvaret för detta och vi arbetar för att säkerställa att vi ska kunna resa, träffas och uppleva andra kulturer även i fortsättningen.

Varje del av SAS präglas av arbetet för ett mer hållbart resande. Från jakten på innovativa tekniska lösningar, till de små viktiga förbättringarna på vardagsnivå. Vi tar tillsammans många steg i rätt riktning. Därför har vi på SAS startat en rad olika projekt och initiativ för att göra våra resor mer hållbara. Du kan läsa mer om detta på denna sida.

På väg mot ett mer hållbart resande

Bara genom att sätta ambitiösa målsättningar kan vi nå förändring. SAS har därför satt upp en rad tuffa mål som vi arbetar hårt för att uppnå, både på kort och lång sikt.

Vi arbetar aktivt med att minska vikten ombord, förbättra och se över allt förbrukningsmaterial ombord, men de största investeringarna sker i nya, moderna och energieffektivare flygplan. Dessutom tecknade SAS och Airbus 2019 en avsiktsförklaring om forskning kring att utveckla flygplan som drivs av elektricitet. Det är första gången som ett flygbolag startar ett projekt tillsammans med en flygplanstillverkare för att införa elflyg för storskaligt, kommersiellt bruk. Samarbeten med exempelvis Preem och Air BP kommer att ge oss tillgång till mer biobränsle, som släpper ut cirka 80 % mindre klimatpåverkande koldioxid än fossilt flygbränsle.

Det långsiktiga målet är ett klimatneutralt flygresande.

På vägen dit har vi på SAS en rad delmål.

Några exempel:

Senast 2025 ska vi ha minskat våra klimatpåverkande koldioxidutsläpp med 25 % jämfört med 2005.

  • 2030 ska motsvarande all vår inrikestrafik i Skandinavien (2019: 17 procent) drivas av biobränsle.
  • 2030 ska bullret ha reducerats med 50 procent jämfört med 2010.
  • Senast 2050 ska vi ha minskat våra klimatpåverkande koldioxidutsläpp med mer än 50 % jämfört med 2005. Det är ett mål som är mer ambitiöst än det som har satts av IATA, International Air Transport Association.

Hållbar paketering av matupplevelsen ombord

På SAS arbetar vi kontinuerligt med att göra våra produkter och tjänster mer hållbara, genom att byta ut material mot miljövänliga lösningar och ta bort de material som inte behövs. Matkuben i New Nordic by SAS, vårt matkoncept ombord, har fått en ny, smart design som sparar upp till 51 ton plast varje år. Detta är bara ett av många steg på vår resa mot målet att ha 100 procent hållbara material i kunderbjudandet 2030.

SAS resenärer kan välja biobränsle som tilläggstjänst

Vi utvecklar kontinuerligt mer hållbara produkter och tjänster. Sedan juni 2019 bjuder vi in våra resenärer att bli delaktiga i omställningen till ett mer hållbart sätt att resa genom möjligheten att köpa biobränsle. När du bokar nästa resa är det enkelt att köpa biobränsle och därmed bidra till att minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med upp till 80 % jämfört med fossila bränslen.

Nya, mer effektiva flygplan

SAS gör stora investeringar i nya flygplan. Det innebär bekvämare resor, men framförallt minskar de klimatpåverkande utsläppen påtagligt.

SAS och Airbus utvecklar elflyg tillsammans

SAS har i årtionden arbetat för att minska miljöpåverkan när våra resenärer flyger med oss. I maj 2019 tog vi ett historiskt steg genom att påbörja ett samarbete med flygplanstillverkaren Airbus med målet att skapa förutsättningar för el- och hybridteknik för kommersiellt flyg i stor skala.

Biobränsle, bryggan till fossilfritt resande

Att använda biobränsle för att driva våra flygplan är ett effektivt sätt att minska de klimatpåverkande utsläppen med existerande flygplan. Vi på SAS använder i nuläget 100 ton biobränsle årligen. I ljuset av vår årliga förbrukning är det en liten volym, som vi vill öka radikalt. Bland annat med hjälp av ett samarbete med våra existerande och framtida bränsleleverantörer. Två exempel är Air BP och Preem.

CO2-kompensation för de utsläpp vi ännu inte kan hantera med dagens teknik

SAS har som målsättning att minska koldioxidutsläppen med 25 procent fram till 2025. Målsättningen är också att all SAS-inrikestrafik i Skandinavien ska drivas av biobränsle senast 2030. Sedan hösten 2019 har vi stoppat taxfreeförsäljningen ombord för att minska vikten och bränsleförbrukningen, vilket i slutändan också minskar utsläppen.

Torrtvätt – en god nyhet för miljön

Det är viktigt att vi håller våra flygplan rena, men inte på bekostnad av miljön. Därför har vi introducerat ett nytt, mer miljömässigt hållbart, sätt att tvätta vår flygplansflotta. Det innebär att det nu kan gå åt så lite som 60 liter vatten för att tvätta ett helt flygplan.

Vikt – varje kilo är viktigt

Det är egentligen ganska enkelt. Ju färre kilon vi behöver transportera, desto mindre bränsle förbrukar vi. På SAS arbetar vi varje dag för att finna lösningar för att minska vikten ombord på våra flygplan.