sök

FÖRSLAG

  • loader Inget annat innehåll att visa


Hållbarhet är en väsentlig del av SAS

Vi anser att flygbranschen spelar en viktig roll i världen genom att ansluta samhällen, kulturer och människor på ett tidseffektivt sätt. Därför behöver vi göra flygresor mer hållbara genom att minska vår inverkan på klimatet och öka vår inverkan på samhället. Människorna i Skandinavien är passionerade när det handlar om hållbarhet, vilket ger oss motivationen att överträffa de klimatmål som har upprättas av IATA på vår hållbarhetsresa. Varje hållbar handling räknas. Steg för steg.

EuroBonus-medlemmar ligger ett steg före på väg mot hållbarhet


Våra kunder upplever magin det är att besöka nya platser, lära sig nya saker och utforska andra kulturer - samtidigt delar de en gemensam längtan efter ett mer hållbart resande.
Som ett av många steg mot ett mer ansvarsfullt resande och som ett unikt erbjudande till vår EuroBonus-community kommer SAS att koldioxidkompensera alla EuroBonus-medlemmars resor på flygningar med SAS från och med den 1/2 2019. Om du inte redan är medlem i EuroBonus är det hög tid att registrera dig.


På SAS har vi länge arbetat med att minska vår negativa inverkan på miljön och på denna resa räknas alla insatser – både stora och små. Vi investerar i nya flygplan som minskar utsläppen, vi främjar teknisk innovation och jobbar mot nya, smarta lösningar. Vi strävar efter att vara det ledande flygbolaget med avseende på hållbarhet och koldioxidkompensation är ett av många steg på denna resa. Ungdomsbiljetterna är redan koldioxidkompenserade och precis som tidigare kan våra kunder själva välja att betala för koldioxidkompensationen.

Målsättningar

”... vi har upprättat ett nytt mål att minska våra totala koldioxidutsläpp med 25 % före år 2030 i jämförelse med basåret 2005 ... vi uppskattar att ungefär hälften av dessa minskningar kommer att uppnås genom en förnyad flygplansflotta och andra förbättringar och resten genom införande av biobränslen”

Måluppfyllnad

  • 13,3 % minskning av koldioxidutsläpp per passagerarkilometer sedan 2010
  • 1,4 % minskning av koldioxidutsläpp per passagerarkilometer sedan räkenskapsåret 2017
  • 15–18 % lägre utsläpp med den nya flygplanstypen A320neo jämfört med flygplan som den ersätter.
  • Mer än 23 års hållbarhetsrapportering
     

SAS-koncernens hållbarhetsrapport för 2017–2018 (på engelska)

Förnyelse av flygplansflottan

En väsentlig del av SAS strategi är att ersätta äldre flygplan med nyare modeller, vilket är viktigt för att minska utsläppen och nå våra ambitiösa hållbarhetsmål. A320neo som introducerades under 2018 minskar bränsleförbrukningen och förknippade utsläpp med ca 15–18 % jämfört med flygplan som modellen ersätter.

Airbus 320neo kommer att flyga på kortdistansrutter och de större motorerna och hajfenorna på vingspetsarna innebär att denna modell är det mest miljövänliga alternativet på dessa korta rutter. Neo är tystare än någonsin tidigare och tack vare stämningsbelysningen ger kabinerna i Neo dig en överlägsen upplevelse jämfört med de klassiska flygplanen från Airbus.

SAS strategi är att ersätta äldre flygplan med nyare modeller

Biobränsle 

Före år 2030 siktar vi också på att använda biobaserat jetbränsle i en mängd som motsvarar vår totala förbrukning under inrikesflygningar. I syfte att möjliggöra storskalig utveckling av biobränslen har vi undertecknat en avsiktsförklaring med Preem för potentiell leverans av 10–12 % av vårt totala bränslebehov före år 2023.

Flygtrafiken står för ca 2 % av världens totala koldioxidutsläpp. 

SAS får regelbundna leveranser av biobränsle från AirBP och flygbolaget har undertecknat en avsiktsförklaring avseende potentiella framtida leveranser av biobränsle med bränsleleverantören Preem.

Hållbara jetbränslen

Koldioxidkompensation

Programmet för koldioxidkompensation är ett av flera SAS-initiativ inom miljö och hållbarhet som är fokuserade på att minska utsläppen.

SAS koldioxidkompenserar samtliga av våra egna affärsresor, alla ungdomsbiljetter och samtliga av våra EuroBonus-medlemmars resor på flygningar med SAS. Vi erbjuder dessutom alla andra passagerare samma alternativ.

SAS koldioxidkompensation administreras av dess partner Natural Capital Partners, ett företag som är fokuserat på förnybar energi.

SAS samarbetar dessutom med andra organisationer, inklusive det svenska landslaget i utförsåkning som kommer att kompensera sina koldioxidutsläpp genom att köpa biobränsle när de reser. 

Mer om hur du beräknar dina utsläpp