SAS Corporate Portal

SAS Corporate Portal är vår online-lösning för medlemmar i SAS For Business som vill göra och hantera bokningar direkt med SAS. När ditt företag är anslutet till SAS Corporate Portal kommer du att få en fullständig översikt över företagets resor. I portalen får du automatiskt direkt åtkomst till ditt företags rabatterade priser och statistik om ditt företags totala resor.

Steg för steg-guide

Företagets reseadministratör

En reseadministratör på ett företag har åtkomst till översikten, kan se företagets bokade resor och har möjlighet att boka resor åt andra. En reseadministratör kan bjuda in företagets affärsresenärer till SAS Corporate Portal, så att de kan göra och hantera sina egna bokningar. Ett företag kan ha ett valfritt antal reseadministratörer.

När du har registrerat ditt företag för SAS For Business kan du bli en reseadministratör. Om du redan har ett företagsavtal med SAS ska du kontakta din kundansvarige. För att få reseadministratörens rättigheter ska du följa länken i det e-postmeddelande du fick efter att du registrerade dig. Om du använde den äldre versionen av SAS Corporate Booking-verktyget har ett separat e-postmeddelande skickats till dig med reseadministratörslänken. Kontakta SAS Corporate Sales Center om du inte längre har åtkomst till dessa e-postmeddelanden.

För att ansluta ditt företag till SAS Corporate Portal ska du logga in på SAS genom att använda din personliga SAS-profil. Om du inte har en profil kan du skapa ett nytt konto. När du är ansluten blir du företagets reseadministratör, varvid du kan bjuda in andra affärsresenärer på ditt företag till SAS Corporate Portal.

Du kan också ge andra på företaget rättigheter som reseadministratörer eller dra in dessa rättigheter när som helst.

Företagsresenär

Innan du kan komma igång måste du följa länken med inbjudan som du fick från ditt företags reseadministratör.

Denna länk tar dig till inloggningssidan. Logga in på din personliga SAS-profil och anslut till SAS For Business eller registrera ett nytt konto. När din SAS-profil har upprättats kan du börja boka affärsresor med ditt företags rabatterade priser.

Logga in på din SAS-profil och klicka på profilikonen (längst upp till höger) och välj Företag. Nu kan du boka dina affärsresor och se dina rabatterade biljettpriser i listan med flygningar.

Som reseadministratör kan du också boka resor åt andra resenärer på företaget, med eller utan profil.

I SAS Corporate Portal kan du betala med kreditkort, ett Diners-resekonto eller SAS faktura. Andra betalningslösningar, t.ex. PayPal, Swish osv., kan vara tillgängliga beroende på marknad.

Kreditkortsbetalningar

Du kan använda ett personligt eller företagets kreditkort. Enligt EU-direktiv om stark kundverifiering utför SAS en 3D Secure-förfrågan för alla transaktioner. Det kan hända att du måste genomgå en verifiering vid betalningstillfället.

Om ett fysiskt personligt kort eller företagskort används måste alla användare spara enskilda kort i sina respektive profiler.

Diners-resekonto

Ingen 3D Secure-verifiering krävs för transaktioner med ett Diners-resekonto. Om flera användare köper biljetter med samma kort som är sparat i företagsprofilen måste du se till att det är ett resekonto.

Diners-resekonton är endast tillgängliga för företag i Sverige, Norge och Danmark. Kontakta SAS Corporate Sales Center om du vill använda ett Diners-resekonto som är utfärdat på en annan marknad.

Kontakta SAS Corporate Sales Center om du vill betala med ett Diners-resekonto. De hjälper gärna till och besvarar alla eventuella frågor.

SAS faktura

Med SAS faktura får ditt företag kontrollen över reseutgifter som är förknippade med alla inköp via SAS försäljningskanaler. Varje gång en resa bokas dras kostnaden från SAS faktura, varefter fakturering sker.

SAS faktura ger dessutom ökad flexibilitet i samband med betalning. Du kan ange hur ofta fakturan ska utfärdas, en eller två gånger i månaden eller en gång i veckan. Fakturan kan dessutom skickas till hela företaget eller direkt till ett specifikt kostnadsställe. Markera det tillämpliga alternativet på ansökningsblanketten.

SAS faktura är endast tillgängligt för företag i Sverige, Norge och Danmark.

Ansök om SAS Faktura

Intyg om verklig huvudman

Villkor

Frågor om SAS faktura

Kontakta SAS faktura via SEB-kort +46 8 14 67 47 med frågor om faktureringsmodeller, betalningsfrister och betalningar.

Kontakta SAS Corporate Sales Center med frågor avseende bokningar, resor, krediter eller leveransnotor.

Logga in på din SAS-profil för att se detaljerad information om dina flygningar och hantera dina bokningar. Du kan se alla kommande resor, både företagets och privata.

Som reseadministratör kan du ange om du vill se dina egna bokningar, företagets bokningar som du har gjort åt andra medarbetare eller samtliga av företagets bokningar, inklusive bokningar gjorda av andra medarbetare eller reseadministratörer.

Reseadministratörer har dessutom åtkomst till statistik om ditt företags totala resor, såsom de vanligaste destinationerna, totala reseutgifter per månad, koldioxidutsläpp och mycket mer.

Kontakta SAS Customer Service med bokningsrelaterade frågor. Om du har frågor om reseadministration ska du kontakta SAS Corporate Sales Center.