Användningsvillkor för webbplatsen

Detta informationsmeddelande reglerar användningsvillkoren för alla webbplatser och appar, inklusive SAS app, som drivs av SAS (sammantaget ”webbplatsen”).

Läs dessa användningsvillkor noggrant innan du använder webbplatsen. Genom att använda webbplatsen anger du ditt samtycke till att vara bunden av dessa användningsvillkor.

Användningsvillkor för webbplatsen: Översikt

Innehållet och informationen på webbplatsen (inklusive, och utan begränsning, priser för och tillgång till resetjänster), såväl som den infrastruktur och layout (inklusive och, utan begränsning, bakomliggande programkod och data) som används för att tillhandahålla innehållet och informationen – är privat egendom som tillhör oss eller våra leverantörer.

Därför samtycker du, som ett villkor för att använda vår webbplats, till att inte använda vår webbplats eller dess innehåll eller information för något kommersiellt ändamål (direkt eller indirekt).

Alla varumärkesrättigheter, upphovsrätter, databasrättigheter och andra immateriella rättigheter till innehållet på webbplatsen (såväl som webbplatsens uppdelning och layout), tillsammans med den bakomliggande programkoden, tillhör antingen SAS eller hos dess licensgivare.

Du har rätt att skapa ett begränsat antal kopior av din resplan (och relaterade dokument) för resor och tjänster som köps via denna webbplats, men du samtycker till att inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa härledda arbeten av, överlåta, sälja eller återförsälja någon information som erhålls från vår webbplats.

Oavsett om du har ett kommersiellt syfte eller ej samtycker du dessutom till att inte:

(i) skaffa åtkomst till, övervaka eller kopiera något innehåll eller någon information på vår webbplats med hjälp av någon robot, spindel, skrapa eller annan automatiserad metod eller någon manuell process för något ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss,

(ii) bryta mot begränsningarna i några robotuteslutande headers på vår webbplats eller kringgå eller åsidosätta andra åtgärder som har implementerats för att förhindra eller begränsa åtkomst till vår webbplats,

(iii) vidta några åtgärder som enligt vårt gottfinnande skapar eller kan skapa en orimlig eller oproportionerligt hög belastning på vår infrastruktur,

(iv) djuplänka till någon del av vår webbplats (inklusive och utan begränsning inköpsvägen för resetjänster) för något ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss eller

(v) publicera, förmedla, sälja, ge tillgång till eller annars använda information från vår webbplats på din eller tredje mans webbplats eller plattform, inklusive information om våra rutter, biljetter och priser för flygresor eller kuponger, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Användning av någon form av automatiserad metod eller programvara för att kopiera, extrahera, skrapa eller sälja data från denna webbplats för kommersiella ändamål, inklusive återförsäljning av våra flygbiljetter eller –kuponger (helt eller delvis), är förbjudet. Vi förbehåller oss rätten att utan ytterligare förvarning vidta alla åtgärder som vi anser nödvändiga vid icke-auktoriserad användning av vår webbplats av något slag. Sådana åtgärder kan omfatta avbokning av din resa, nekad åtkomst till vår webbplats eller rättsliga åtgärder.

Vi kan förbättra eller ändra eller stänga vår webbplats, helt eller delvis, när som helst utan särskilt meddelande. Vi kan också ändra dessa användningsvillkor när som helst, och sådana ändringar träder i kraft omgående när de ändrade användningsvillkoren publiceras på vår webbplats.
Vi kan länka till andra platser på internet via denna webbplats, men vi har inget ansvar för innehåll och information som kan erhållas från sådana platser.

Dessa användningsvillkor uppdaterades senast den 31 oktober 2022 och ersätter alla tidigare versioner av dem.