Regler vid byte av flygplan

Detta informationsmeddelande innehåller en översikt över byte av flyg på resor inom ramen för ett avtal jämfört med en separat biljett.

Regler vid byte av flygplan: Översikt

Om resan till din slutdestination består av två eller tre flygsträckor i följd kan du ha möjlighet att erhålla ett lägre biljettpris om du delar upp din bokning och köper en separat biljett för varje flygsträcka. Observera dock att resor på separata biljetter kan leda till besvär och ytterligare kostnader om din första flygning är försenad eller ställs in.

Om du exempelvis bokar en resa med SAS från Tromsø till Stavanger med flygplansbyte i Oslo har SAS ansvaret för din resa hela vägen till Stavanger, eftersom du reser på ett enda avtal med SAS. Detta innebär att du har vissa rättigheter om din inkommande flygning till Oslo är försenad och du som följd därav anländer för sent till din bokade flygning vidare från Oslo till Stavanger.

I sådana fall kommer SAS att boka om dig till Stavanger på den första tillgängliga avgången. Baserat på hur länge du måste vänta kommer SAS att erbjuda dig måltider och hotellrum, även under omständigheter då SAS inte hade möjlighet att undvika förseningen (även om vi hade vidtagit alla åtgärder som rimligen kunde krävas för att undvika förseningen), t.ex. när SAS inte kan flyga på grund av dåligt väder.

Om du med samma exempel bokar en resa med SAS från Tromsø till Stavanger, men väljer att köpa separata biljetter för varje flygsträcka (Tromsø–Oslo och sedan Oslo–Stavanger) kan det hända att biljetterna för din resa visar sig vara billigare än om du reser inom ramen för ett avtal.

Var dock medveten om att du inte har samma rättigheter om det uppstår problem som du har när du reser inom ramen för ett avtal. Du har inte rätt att bli ombokad till en ny flygning om SAS har vidtagit alla åtgärder som rimligen kan krävas för att undvika förseningen.

Du har på liknande sätt inte samma rätt till måltider och hotellrum om du anländer för sent till din efterföljande avgång. Därför är det mycket viktigt att du ger dig själv gott om tid mellan planerade ankomst- och avgångstider, inklusive tillräckligt med tid för att hämta och åter checka in ditt bagage. Du måste dessutom genomgå nya inchecknings- och säkerhetsprocedurer inom de tidsramar som gäller för din resa.