SAS Travel Voucher

Detta informationsmeddelande innehåller en översikt över reglerna och riktlinjerna för SAS Travel Voucher.

SAS Travel Voucher introducerades under covid-19-pandemin, för personer som hade planerat att resa under perioden 12 mars 2020 – ”tills vidare” eller som avbokade en flygning efter den 5 mars 2020. Observera att datumintervallen kan variera beroende på rutt/område. Från och med den 12 oktober 2020 är vouchern tillgänglig fram till tre dagar/72 timmar före utresans avgångstid.

Observera att andra villkor gäller för SAS Gift Card och SAS Voucher.

SAS Travel Voucher: Översikt

Om du har valt att få en voucher får du en bekräftelse via e-post med en länk för att hämta din vouchers. Du måste ange en kod för att kunna hämta dina vouchers. Koden är bokningsreferensen för den ursprungliga bokningen (en kod med sex tecken som består av en kombination av siffror och/eller bokstäver). Du måste du ange en korrekt e-postadress för leverans av vouchern. Om e-postadressen inte kan bekräftas kan SAS hålla inne leveransen av vouchern.

Voucherns värde beräknas baserat på kostnaden för din biljett och eventuella tilläggstjänster (sittplatsbokning, extra bagage, loungebesök, ytterligare måltider) på din ursprungliga bokning. Skatter och myndigheters avgifter ingår också. Om du bokade om din resa tidigare kommer all eventuellt betalad biljettprisskillnad, men inte ombokningsavgiften, att ingå på vouchern.

Ombokningsavgift, namnändringsavgift eller försäkringsavgift ingår inte i voucherns värde. Om du har fått ett e-postmeddelande med ett erbjudande om en SAS ersättningsvoucher och accepterat vouchern i stället för din begärda återbetalning kommer du dessutom, i tillägg till din SAS Travel Voucher baserad på biljettens värde, att få en SAS ersättningsvoucher till ett värde av 350 SEK/NOK/DKK eller 35 EUR per passagerare på bokningen.

Detta gäller endast för kunder som har ansökt om återbetalning och fått detta erbjudande via e-post.

Vouchern gäller under ett år efter att den utfärdades. När giltighetstiden har utgått kan vouchern inte användas för inköp eller återaktiveras. Vouchern är inte återbetalbar innan den har utgått. Om du har begärt en voucher på grund av att flygbolaget ställde in din flygning är allt eventuellt återstående värde återbetalbart ett år efter det datum vouchern utfärdades.

Detta gäller dock inte om du accepterade en ersättningsvoucher så som framställs nedan. Om du har begärt en voucher för en flygning som inte har ställts in av flygbolaget är vouchern inte återbetalbar. När giltighetstiden har utgått återbetalas inget eventuellt återstående värde. Om du har fått ett e-postmeddelande med ett erbjudande om en ersättningsvoucher och accepterat vouchern i stället för din begärda återbetalning är din SAS Travel Voucher med biljettens värde såväl som ersättningsvouchern icke-återbetalbara.

Detta gäller endast för kunder som har ansökt om återbetalning och fått detta erbjudande via e-post.

Koden på din voucher kan användas 48 timmar efter att den utfärdades, för att köpa resor och tilläggstjänster via SAS webbplats eller via kundtjänst i en valuta som motsvarar valutan på vouchern. Ditt vouchersaldo kan aldrig bytas mot pengar. Undantaget är den Travel Voucher en resenär får för en flygning som har ställts in av flygbolaget, där ett eventuellt återstående belopp är återbetalbart ett år efter utfärdandedatumet. Om du har betalat för en resa med en voucher och avbryter resan eller om resan ställs in får du en återbetalning för den voucher du använde.

Observera att voucherns ursprungliga giltighetstid fortfarande gäller om resan ställs in. Vouchern är inte bunden till en särskild person. SAS ansvarar dock inte för voucherns giltighet om den överlåts på något sätt till en annan fysisk eller juridisk person. 

SAS ansvarar inte för förlorade vouchers. Raderade e-postmeddelanden om voucheraktivering kan ersättas. Kontakta SAS för att få hjälp.

SAS ansvarar inte för voucherns giltighet om den överlåts på något sätt till en annan fysisk eller juridisk person. Om du överväger att köpa en voucher i andra hand gör du det på egen risk. SAS kan inte hållas ansvarigt för vouchers som går förlorade, stjäls, avaktiveras eller skadas efter att de har aktiverats. Ta väl hand om din voucher. SAS ansvarar endast för bevisade direkta skador och endast för saldot på den berörda vouchern.

Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn, ditt foto eller din legitimation. SAS åtar sig att skydda din integritet och att endast behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. SAS sätt att behandla dina personuppgifter är beroende av om du är medlem i EuroBonus-programmet eller är en profilkontoinnehavare eller resenär utan något särskilt medlemskap eller konto hos SAS. SAS har avsett att beskriva SAS sätt att behandla personuppgifter så transparent och tydligt som möjligt i nedanstående integritetspolicyer.

Läs den policy som är tillämplig för dig noggrant och kontakta vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se med eventuella frågor. Om du är medlem i EuroBonus-programmet bör du läsa SAS integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar. Om du har ett profilkonto bör du läsa SAS integritetspolicy för profilkontoinnehavare. Om du är en resenär utan särskilt medlemskap eller konto hos oss kommer SAS att behandla dina personuppgifter så som beskrivs i SAS allmänna integritetspolicy.

Om du vill lämna in ett klagomål kan du kontakta SAS kundrelationsteam för att få mer information om procedurerna för klagomål. Du kan också skicka ditt klagomål till contacttoflysas@sasair.com. Allmän korrespondens eller allmänna förfrågningar kommer inte att besvaras.

Om du av någon anledning inte är nöjd med SAS slutliga svar på ditt klagomål kan du föra det vidare till ett av de godkända alternativa tvistlösningsorgan som är etablerade i EU:s medlemsländer.

Europeiska kommissionen har upprättat en plattform för tvistlösning på nätet som ger enkel tillgång till alternativ tvistlösning: ec.europa.eu/consumers/odr/.

SAS förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Alla resor och tilläggstjänster är föremål för specifika villkor.