SAS Upgrade

Du får möjlighet att lämna ett bud på eller köpa en SAS-uppgradering på SAS webbplats eller köpa en SAS-uppgradering på flygplatsen.

SAS Upgrade: Översikt

1.1. Dessa villkor (”villkor”) gäller för SAS uppgraderingstjänst som ger SAS kunder möjlighet att bjuda på och köpa uppgraderingar till SAS Plus eller SAS Business (”uppgradering”). Genom att lägga ett bud eller köpa en uppgradering bekräftar du att du samtycker till dessa villkor.

1.2. EuroBonus-medlemmar kan använda EuroBonus-poäng för att betala för uppgraderingar. För EuroBonus-medlemmar är uppgraderingstjänsten även föremål för EuroBonus villkor. I händelse av motsägelse mellan dessa villkor och EuroBonus-villkoren ska bestämmelserna i EuroBonus-villkoren gälla.

1.3. SAS transportvillkor gäller för din bokade flygning med SAS och reglerar transporten av dig som passagerare och ditt bagage, såväl som de regler som gäller för din biljett.

2.1. Uppgraderingstjänsten erbjuds av Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, ett konsortium som har upprättats enligt lagarna i Danmark, Norge och
Sverige, med registrerat huvudkontor på Frösundaviks Allé 1, SE-195 87
Stockholm, Sverige (hädanefter ”SAS,” ”oss” eller ”vi”).

3.1. Det finns två sätt att köpa en uppgradering på en flygning som genomförs av SAS:

 • Lämna ett bud på en uppgradering via SAS webbplats.

 • Köpa en uppgradering på flygplatsen för interkontinentala flygningar. Detta avsnitt 3 gäller för båda uppgraderingstyperna.

3.2. Du kan betala med kreditkort eller EuroBonus-poäng.

3.3. Uppgraderingar till SAS Plus och SAS Business omfattar extra komfort och måltider ombord, såväl som Business-incheckning, SAS Fast Track, tillgång till SAS Lounge samt prioriterad ombordstigning på vissa flygplatser. I tillägg till detta gäller följande:

 • SAS Lounge är endast tillgänglig för den rutt som du är uppgraderad på.

 • Bagagetilldelningen ändras inte om du blir uppgraderad till Business eller Plus (den fortsätter att gälla i enlighet med den ursprungliga bokningsklassen och EuroBonus-nivån).

 • Biljettvillkoren förblir desamma som för din ursprungliga biljett med avseende på avbokningsregler, ombokningsavgifter och andra villkor.

3.4. Alla resenärer på en bokning omfattas automatiskt i en begäran om uppgradering.

3.5. Resenärer med husdjur i kabinen kan inte ansöka om eller köpa uppgraderingar till SAS Business. 3.6. Resenärer som reser på gruppbokningar, rabatterade biljettpriser för resebranschen och SAS charterresor kan inte ansöka om eller köpa uppgraderingar.

3.7. Om din bekräftade uppgradering eller flygning ställs in av SAS är du berättigad till fullständig återbetalning av det belopp/de EuroBonus-poäng du betalade för uppgraderingen. Om en uppgradering ställs in kommer ingen extra ersättning att betalas ut utöver den fullständiga återbetalningen av uppgraderingen.

3.8. Inköpt extra bagage är endast återbetalbart om din biljett är återbetalbar. Andra tidigare inköpta tilläggstjänster är icke-återbetalbara och återbetalas inte om du får eller köper en uppgradering.

3.9. Om en måltid är förbeställd och en uppgradering beviljas eller köps, serveras den vanliga måltidsservicen i den nya serviceklassen i stället för den förbeställda måltiden. Den förbeställda måltiden återbetalas inte.

3.10. Uppgraderingar är tillgängliga med förbehåll för tillgång i den uppgraderade klassen. SAS garanterar inte att du får sitta tillsammans med andra resenärer på din bokning efter uppgradering. SAS garanterar inte att du får den beställda specialmåltiden efter uppgradering.

3.11. SAS förbehåller sig rätten att ändra priserna och villkoren för uppgraderingar när som helst, med eller utan meddelande därom.

3.12. SAS friskriver sig från allt ansvar för fel i datasystem eller liknande som förhindrar eller begränsar möjligheten att köpa uppgraderingar. Detta gäller oavsett om felet ligger hos SAS eller annan part.

4.1. För SAS inrikes- och europeiska rutter kan du lägga ett bud från och med den dag du bokar din resa och fram till 25 timmar före avgången.

4.2. För SAS interkontinentala rutter kan du lägga ett bud från och med den dag du bokar din resa och fram till sex timmar före avgången.

4.3. Du kan använda en betalningsmetod (kreditkort eller EuroBonus-poäng) per flygning på din bokning. Om du har en bokning med flera flygningar kan du välja olika betalningsmetoder
för olika flygningar.

4.4. Du får ett e-postmeddelande mellan 25 och fem timmar före avgången med information om huruvida ditt bud har accepterats eller ej.

4.5. Om du har begärt en specialmåltid eller köpt en förbeställd måltid måste du lägga ditt bud
senast 25 timmar före avgången. I annat fall kan vi inte acceptera din uppgradering.

4.6. Du kan endast lägga ett bud på en uppgradering om SAS eller ett annat företag inom SAS-koncernen är det utförande flygbolaget.

4.7. Begäran om uppgradering kan dras tillbaka eller ändras på SAS webbplats fram tills ditt bud har accepterats eller avvisats (26 timmar före avgången).

4.8. Om du avbokar eller bokar om din resa innan din begäran om uppgradering har behandlats kommer ditt kreditkort inte att debiteras/inga poäng att dras från ditt EuroBonus-konto. Budet överförs inte till en annan flygning.

4.9. Observera att en namnändring inte betraktas som att budet dras tillbaka. Du måste dra tillbaka ditt bud om du har lagt ett bud och sedan gjort en namnändring på biljetten. 4.10. Om din uppgradering bekräftas kommer ditt kreditkort att debiteras/poäng att dras från ditt EuroBonus-konto. I tillägg till detta gäller följande:

 • Det är inte möjligt att avboka eller ändra din uppgradering när den har bekräftats. Ingen återbetalning av pengar/EuroBonus-poäng kommer att vara möjlig.

 • Om du väljer att boka om eller avboka din flygning efter att uppgraderingen har bekräftats kan uppgraderingen inte överföras till den nya flygningen. Ingen återbetalning av pengar/EuroBonus-poäng kommer att vara möjlig.

 • Om din bekräftade uppgradering eller resa ställs in av SAS är du berättigad till fullständig återbetalning för
  uppgraderingen, antingen i form av pengar eller EuroBonus-poäng, beroende på din ursprungliga betalningsmetod.

 • Om du har en bekräftad uppgradering på en flygning och SAS bokar om dig till en annan flygning kan uppgraderingen inte överföras till den nya flygningen. Du är berättigad till fullständig återbetalning för uppgraderingen, antingen i form av pengar eller EuroBonus-poäng, beroende på din ursprungliga betalningsmetod.

 • I händelse av ombokning och/eller avbokning överförs endast giltiga poäng tillbaka till ditt EuroBonus-konto (utgångna poäng kan inte återanvändas) och de behåller sina ursprungliga utgångsdatum.

 • Om du är incheckad när din uppgradering bekräftas avbryts uppgraderingen om du
  avbryter incheckningen. Då blir uppgraderingen icke-återbetalbar.

4.11. Om du är en EuroBonus-medlem tjänar du EuroBonus-Baspoäng på ditt inköp av uppgraderingen, förutsatt att du har betalat för din uppgradering med ett betalkort. Antalet intjänade poäng är baserat på destination och uppgraderad reseklass. Om du har betalat för uppgraderingen med EuroBonus-poäng kommer inga ytterligare EuroBonus-poäng att tjänas in för ditt inköp av uppgraderingen. Observera att detta gäller i tillägg till de poäng du tjänar för den ursprungliga biljetten i enlighet med din ursprungliga bokningsklass. Ingen retroaktiv registrering av EuroBonus-poäng kommer att vara möjlig om du inte angav ditt EuroBonus-nummer när uppgraderingen tilldelades.

4.12. SAS förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa en begäran om en uppgradering på varje flygning i enlighet med kriterier som fastställs av SAS (t.ex. flygstatus, erbjudandets belopp osv.) och uppdateras då och då efter SAS egna gottfinnande.

5.1. Standbyuppgraderingar på flygplatsen är tillgängliga på interkontinentala flygningar som genomförs av SAS.

5.2. Uppgraderingar kan begäras vid incheckningen, hos ett servicecenter eller vid gaten, beroende på vilken flygplats du befinner dig på. Du kan betala för en uppgradering med ett kreditkort eller med EuroBonus-poäng.

5.3. Observera att uppgradering på flygplatsen inte är möjlig om du har beställt en specialmåltid eller en förbeställd måltid.

5.4. Inga ytterligare EuroBonus-poäng tjänas in för ditt inköp av uppgradering på flygplatsen.

5.5. Beslut avseende standbyuppgradering fattas på varje flygnings avresedag av SAS stationschefer på flygplatsen och enligt deras gottfinnande. Av denna anledning är det inte möjligt att begära en standbyuppgradering i förväg.

6.1. Din användning av vår uppgraderingstjänst innebär att vi måste behandla dina personuppgifter. I syfte att uppfylla vårt åtagande enligt dessa villkor är det därför nödvändigt för oss att behandla uppgifter som är relaterade till dig personligen.

6.2. Personuppgifter är alla uppgifter om dig som en fysisk person och som kan användas för att identifiera dig direkt eller indirekt, t.ex. ditt namn, foto eller legitimationsnummer.

6.3. Vi åtar oss att skydda din integritet och behandlar endast personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Vårt sätt att behandla dina personuppgifter är beroende av om du är medlem i EuroBonus-programmet, en profilkontoinnehavare eller en resenär utan särskilt medlemskap eller konto hos oss.

6.4. Om du är medlem i EuroBonus-programmet bör du läsa vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar. Om du har ett profilkonto bör du läsa vår integritetspolicy för profilkontoinnehavare. Om du är en resenär utan särskilt medlemskap eller konto hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter så som beskrivs i vår allmänna integritetspolicy.

6.5. Vi har avsett att beskriva vårt sätt att behandla personuppgifter så transparent och tydligt som möjligt i nedanstående integritetspolicyer. Vi rekommenderar att du läser den policy som är tillämplig för dig noggrant och att du kontaktar vårt dataskyddsombud på dataprotectionofficer@sas.se med eventuella frågor.

6.6. EB och SAS kommer tillsammans att fastställa ändamålen och metoderna för behandling av dina personuppgifter som s.k. gemensamt personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning nr 2016/679). För detta ändamål har EB och SAS ingått ett avtal för gemensamt personuppgiftsansvariga, vars innebörd framställs här: Avtal för gemensamt personuppgiftsansvariga.

6.7. Vi använder cookies för att förbättra dina upplevelser på vår webbplats. SAS cookiepolicy innehåller mer information om vilka cookies vi använder och hur vi använder dem.

7.1. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka en uppgradering när som helst om du missbrukar webbplatsen för SAS Upgrade eller på annat sätt bryter mot de regler och villkor som framställs i dessa villkor eller EuroBonus-villkoren.

7.2. För EuroBonus-medlemmar förbehåller vi oss rätten att säga upp medlemskapet i de fall som enligt vår bedömning utgör missbruk. Detta innebär att tidigare intjänade men oanvända poäng och utfärdade EuroBonus-biljetter/-vouchers förklaras ogiltiga och oanvändbara. Vi förbehåller oss dessutom rätten att nedgradera din medlemsnivå i de fall som vi anser utgöra missbruk. Missbruk kan bestå av olämpligt eller respektlöst uppförande gentemot oss eller våra affärspartner, våra medarbetare eller passagerare, brott mot EuroBonus-villkoren eller dessa villkor, olagligt uppförande, bedrägeri eller handlingar som allmänt betraktas som omoraliska eller oetiska.

8.1. I den utsträckning det medges av lokala lagar eller förordningar ska dessa villkor regleras av och tolkas enligt svensk lag. Båda parterna samtycker, i den utsträckning det är tillåtet enligt lokala lagar eller förordningar, till att Stockholms tingsrätt har icke-exklusiv jurisdiktion för att lösa alla tvister som kan uppstå genom dessa villkor.

8.2. Varje bestämmelse i dessa villkor som förklaras ogiltig eller ogenomförbar av en behörig myndighet eller domstol ska, i den utsträckning sådan ogiltighet eller ogenomförbarhet förekommer, anses vara avskiljbar och oberoende av övriga bestämmelser som förblir gällande. 8.3. SAS förbehåller sig rätten att villkor när som helst. 8.4. Dessa villkor uppdaterades senast den 2 februari 2022 och ersätter alla tidigare versioner av dem.