Försenat eller förlorat bagage

Vi gör vårt bästa för att leverera ditt bagage i tid, men ibland går det inte som planerat. Oavsett orsaken till att ditt bagage är försenat kan du vara säker på att vi gör allt vi kan för att hitta det så snart som möjligt.

Anmäl försenat bagage

När du upptäcker att din väska är försenad ska du omedelbart rapportera det genom att skapa en Property Irregularity Report (PIR). Observera att vissa länder* kan kräva att du fyller i en tulldeklarationsblankett. Om du inte gör det kan du bli tvungen att hämta ditt bagage på flygplatsen så snart bagaget är återfunnet.

*Storbritannien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Danmark, Irland, Schweiz, Island, Cypern, Malta, Libanon, Ryssland, Turkiet, Kina, Hongkong, Japan

Du kan skapa din PIR på något av följande två sätt:

Bagageservice på flygplatsen hjälper dig att skapa en Property Irregularity Report (PIR) som dokumenterar att bagaget är försenat eller försvunnit. Rapporten innehåller ett referensnummer / PIR-nummer som består av 10 tecken (5 bokstäver och 5 siffror, t.ex. ARNSK12345). Med hjälp av detta referensnummer kan du hålla koll på statusen för din anmälan samt spåra ditt bagage online. Du kan välja att få en kopia av rapporten skickad till dig via epost eller utskriven som papperskopia.

För att underlätta identifieringen av ditt bagage bör du ha ditt bagagekvitto tillhands. Har du inte papperskvittot kvar kan du hitta det digitalt i din SAS App under "My trips" eller i din mejl.

Så snart vi har återfått din väska kontaktar vi dig för att bestämma en tid för leverans.

Har du ingen möjlighet att göra din anmälan på flygplatsen eller återvända till flygplatsen inom 7 dagar för att skapa en Property Irregularity Report (PIR) finns även möjligheten att anmäla ditt försenade bagage online

Så snart vi har återfått din väska kontaktar vi dig för att bestämma en tid för leverans.

Ersättning för försenat bagage

Om ditt bagage är försenat mer än 24 timmar på utresan ersätter vi kostnader inom rimliga gränser om du behöver köpa toalettartiklar och andra nödvändiga artiklar. Kom ihåg att det är din skyldighet att försöka hålla nere dina kostnader. Spara alla kvitton för sådant du vill begära ersättning för i efterhand.

Om ditt bagage är försenat på hemresan förväntar vi oss att du redan har de nödvändiga artiklar du behöver, vilket innebär att kostnaden för sådana artiklar inte återbetalas av SAS.

Har du inte fått tillbaka bagaget inom 21 dagar anses det vara förlorat. Då har du rätt att få ersättning för värdet på ditt förlorade bagage upp till 1 288 SDR. Aktuellt värde för 1 SDR finns på Riksbankens hemsida

SAS följer de internationella förordningar och riktlinjer som gäller för ersättning av förlorat bagage. Mer information finns i våra allmänna resevillkor

Ansök om ersättning

För att få ersättning för dina utgifter som orsakats av bagageförseningen måste du ansöka om ersättning på vår hemsida. Anmälan måste vara inskickad senast 21 dagar efter att du tog emot ditt bagage. Din förseningsrapport (PIR-rapport) samt kvitton för alla utgifter måste inkluderas.

För att begära kompensation för förlorat bagage måste du ansöka om ersättning på vår hemsida.

Har du en hemförsäkring eller reseförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag för se om du via din försäkring kan få ersättning för bagaget.

Om väskan hittas efter 21 dagar så kontaktar vi dig för att ordna leverans.

Spåra ditt bagage online

Har du anmält ditt bagage försenat och fått en kopia av förseningsrapporten (PIR-rapporten) kan du spåra din väska via World Tracer. Du loggar in med ditt referensnummer (PIR-nummer) och ditt efternamn.

Observera att PIR-numret inte är samma som numret på din bagagetagg.