Är det möjligt att ändra en ungdomsbiljett?

Är det möjligt att ändra en ungdomsbiljett?