Hur länge är mitt SAS Gift Card eller min voucher giltig?

Vanliga SAS Gift Card/Voucher är giltiga under ett år.

SAS Travel Voucher för flygningar som berörs av covid-19:

  • Om din flygning har ställts in på grund av covid-19 och du har fått en SAS Travel Voucher som återbetalning, gäller den under tolv månader efter utfärdandedatumet. Allt eventuellt återstående värde när vouchern går ut är återbetalningsbart.

  • Om du fick en SAS Travel Voucher som återbetalning för en flygning som du valde att avboka eller senarelägga på grund av covid-19, gäller den under tolv månader efter utfärdandedatumet. Den är inte återbetalbar.

  • Om du ansökte om och fick en SAS Travel Voucher före den 22 april tas den tidigare giltighetstiden till den 30 november bort, varvid din voucher har en giltighetsperiod på tolv månader.

Du kan kontrollera utgångsdatumet för din voucher på SAS webbplats – på sas.dk/voucher, sas.no/voucher, sas.se/voucher eller flysas.com/en/voucher.

Populära frågor