Din flygning är försenad/försenades

Om din flygning är försenad kommer vi att informera dig så snart som möjligt via sms och vår app baserat på kontaktuppgifterna i din bokning. Om din flygning är kraftigt försenad och du väljer att inte resa kan du ha rätt till ersättning.

Se till att kontaktuppgifterna är aktuella för alla passagerare som reser med dig. Du kan granska dina kontaktuppgifter och din resa i Mina bokningar.

Dina rättigheter som passagerare

Om din avgång är försenad med mer än två timmar ersätter vi dig för mat och dryck (exklusive alkohol) under väntetiden, med upp till 50 EUR per hel dag. Se till att behålla dina kvitton i original.

Om förseningen innebär att du missar ditt anslutningsflyg bokar vi om dig på nästa tillgängliga flygning utan avgift.

Om du behöver logi (och inte rimligen kan återvända hem) ersätter vi dig för övernattning i mellanklass till ett pris på upp till 250 EUR per natt och rum. Vi ersätter kostnaden för rimliga transportalternativ som är tillgängliga till och från flygplatsen och övernattningsplatsen. Se till att behålla dina kvitton i original.

Om du väljer att inte resa på grund av att din avgång är försenad fem timmar har du rätt att få fullständig återbetalning för din oanvända biljett. Du har inte rätt till förseningsservice som mat, dryck och logi om du avbokar din biljett och begär återbetalning.

Om din flygning ställs in på grund av en orsak som ligger inom vår kontroll kan du ha rätt till ersättning i enlighet med EU-förordning 261/2004 – en gemensam uppsättning regler för alla europeiska flygbolag.

När du inte har rätt till EU-ersättning

  • Om du har blivit informerad tidigare än 14 dagar före ditt ursprungliga planerade avresedatum har du inte rätt till EU-ersättning.

  • EU-ersättning betalas inte ut om SAS kan bevisa att flygningen ställdes in på grund av extraordinära omständigheter (t.ex. dåligt väder).

Du kan läsa mer om dina rättigheter i våra villkor på sidorna Transportvillkor och EU-passagerares rättigheter.

Observera: I regel täcker vi inte följdkostnader såsom förlorad lön eller semesterdagar, kostnader för förbetalda hotell, hyrbilar, evenemangbiljetter, etc.

Begär ersättning

Gör ditt anspråk online genom att använda vårt online-formulär. Se till att bifoga en kopia av dina kvitton i original. Tredje parter tar oftast ut en betydande avgift för att hjälpa dig med ditt anspråk och därför är det mer gynnsamt för dig att rikta ditt anspråk direkt till SAS.

Gör ett anspråk