Commit version: 49245d4

Din flygning är försenad

Om din flygning är försenad kommer vi att informera dig så snart som möjligt via sms och vår app baserat på kontaktuppgifterna i din bokning. Om din flygning är kraftigt försenad och du väljer att inte resa kan du ha rätt till ersättning.

Se till att kontaktuppgifterna är aktuella för alla passagerare som reser med dig. Du kan granska dina kontaktuppgifter och din resa i Mina bokningar.

Dina rättigheter

Om din avgång är försenad med mer än två timmar har du rätt till måltider och alkoholfri dryck i skälig proportion till väntetiden. Utlägg för måltider och alkoholfri dryck ska vara skäliga. Se till att behålla dina kvitton i original.

Om förseningen innebär att du missar ditt anslutningsflyg bokar vi om dig på nästa tillgängliga flygning utan avgift.

Om du behöver logi (och inte rimligen kan återvända hem) har du rätt till hotellrum då övernattning under en eller flera nätter blir nödvändig eller då en längre vistelse än den du planerat blir nödvändig. Du har också rätt till transport mellan flygplatsen och inkvarteringsorten. Utlägg för hotellrum och transport ska vara skäliga. Du har också rätt till två telefonsamtal eller att skicka två e-postmeddelanden.

Se till att behålla dina kvitton i original.

Om du väljer att inte resa på grund av att din avgång är försenad minst fem timmar har du rätt att få fullständig återbetalning för din oanvända biljett. Du har inte rätt till förseningsservice som mat, dryck och logi om du avbokar din biljett och begär återbetalning.

För att begära återbetalning, logga in på Mina bokningar

Om din flygning är försenad på grund av en orsak som ligger inom vår kontroll kan du ha rätt till kompensation i enlighet med EU-förordning 261/2004

Begär EU-kompensation genom att fylla i vårt formulär online

När har du inte rätt till EU-ersättning

  • Om du har blivit informerad mer än 14 dagar före ditt ursprungliga planerade avresedatum.

  • Om flygningen ställdes in på grund av extraordinära omständigheter (t.ex. dåligt väder) som inte kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtagits.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i våra villkor på sidorna Resevillkor och EU-passagerares rättigheter

Obs! I allmänhet ersätter vi inte följdkostnader till en försening såsom t ex kostnader för förlorad arbetsinkomst, förbetalda evenemang och upplevelser.

Ersättning för utlägg

Om du drabbats av extra utgifter på grund av ett försenat eller inställt flyg kan du begära ersättning genom vårt onlineformulär

Se till att bifoga en kopia av dina kvitton i original.