Hur länge gäller min temporära bokning?

Hur länge gäller min temporära bokning?