Vad gör SAS för att främja hållbara flygresor?

Vi anser att flygbranschen spelar en viktig roll i samhället genom att förena samhällen, kulturer och människor på ett effektivt sätt. Det är därför som vi måste göra flygresor mer hållbara.

Här är några av SAS miljö- och hållbarhetsinitiativ för att minska utsläppen:

  • Övergång till biobränsle.

  • Användning av mer bränslesnåla flygplan (A320neo och A350).

  • Fokuserar på bränslesnålhet för varje del av en flygning och minskning av bränsleförbrukningen.

Populära frågor