När kan jag göra ett ersättningsanspråk enligt (EU) 261/2004?

Du kan göra anspråk på ersättning från SAS om:

  • SAS är det utförande flygbolaget (dvs. inte när du har köpt biljetten från SAS och flyger med ett annat flygbolag) och

  • din flygning ställdes in eller du blev försenad till din slutdestination med minst tre timmar på grund av omständigheter inom SAS kontroll och

  • vi har underlåtit att erbjuda dig en alternativ rutt som ger dig möjlighet att avresa högst två timmar före den planerade avgångstiden och komma fram till din slutdestination mindre än fyra timmar efter den planerade ankomsttiden (när vi har informerat dig om den inställda flygningen mellan sju och 13 dagar före den ursprungliga avresedagen) eller

  • vi har underlåtit att erbjuda dig en alternativ rutt som ger dig möjlighet att avresa högst en timme före den planerade avgångstiden och komma fram till din slutdestination mindre än två timmar efter den planerade ankomsttiden (när vi har informerat dig om den inställda flygningen mindre än sju dagar före den ursprungliga avresedagen).

Mer detaljerad information finns i förordning (EU) 261/2004

Populära frågor