Progress
1 / 5

Nedgradering eller nekad ombordstigning?

Om du blev nedgraderad eller nekades ombordstigning och har fått ett ersättningskort behöver du bara fylla i uppgifterna nedan för att ansöka om ersättning.

Bokningsuppgifter

* Obligatorisk uppgift

Bokningsreferens: undefined
Ersättningskort-ID: undefined

Fyll i dina bokningsuppgifter nedan.


Ange din bokningsreferens
Ange ett giltigt ersättningskort-ID

Fyll i alla obligatoriska fält

Uppgifter om ersättning

Ange hur du vill få din ersättning.

SAS Voucher

  • Skaffa en SAS Voucher för nästa resa

Läs mer om SAS Voucher
BEST VALUE

EuroBonus-extrapoäng

  • Ta emot din ersättning som EuroBonus-extrapoäng

  • 1 EUR = 100 extrapoäng

Läs mer om EuroBonus-extrapoäng

Pengar

  • Få din ersättningen insatt på ditt angivna bankkonto

  • Behandlingstider kan variera


Fyll i alla obligatoriska fält

Kontaktuppgifter

* Obligatorisk uppgift

Namn: undefined undefined
E-postadress: undefined
EuroBonus-nr.:

Lägg till kontaktuppgifterna för huvudkontaktpersonen för ditt anspråk. Denna person ansvarar för anspråket och får den fullständiga återbetalningen om inget annat anges.


Lägg till ett förnamn
Lägg till ett efternamn
Lägg till en giltig e-postadress
EuroBonus-nummer ska bestå av nio siffror
Lägg till gatuadressen (upp till 70 tecken)
Ange en giltig ort (upp till 30 tecken)
Lägg till ett giltigt postnummer (upp till 15 tecken)
Välj ett land
Lägg till ett giltigt telefonnummer

Fyll i alla obligatoriska fält
Du måste intyga att de lämnade uppgifterna är sanna och korrekta
Du måste samtycka till SAS regler och villkor

Ta reda på mer om hur SAS hanterar dina personuppgifter genom att läsa vår integritetspolicy

Fyll i alla obligatoriska fält

Om du av någon anledning inte är nöjd med vårt slutgiltiga svar på ditt klagomål kan du vända dig till lokalt konsumentorgan med förfrågningar. Kontakta relevant nationell tillsynsmyndighet. Du kan se kontaktuppgifter här. Mer information om dina rättigheter finns här.

En plattform för tvistlösning online som har upprättats av EU-kommissionen och dessutom ger tillgång till alternativ tvistlösning (ADR).

För Storbritannien kan du skicka ditt klagomål till Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). CEDR är godkänt av Civil Aviation Authority (CAA) och är specialiserat på medling och alternativ tvistlösning (ADR). CEDR är en oberoende ideell organisation som utvärderar anspråk och tillhandahåller skriftliga beslut. När kunden godtar ett beslut blir det bindande för flygbolaget.

Du måste skicka ditt klagomål till dem inom 12 månader efter vårt slutgiltiga svar.

Du kan kontakta CEDR på:

Centre for Effective Dispute Resolution

100 St. Paul’s Churchyard

London EC4M

Storbritannien

Tel: +44 (0) 20 7536 6000

http://www.cedr.com/

https://www.cedr.com/consumer/aviation/

Det är alltid bra att hålla kontakten. Vi tar gärna emot alla typer av feedback, oavsett om du vill ge oss beröm för något eller klaga på att något inte har gått så bra – dina åsikter är betydelsefulla.

För snabb och säker hantering ber vi dig att använda vårt kontaktformulär för att kunna nå rätt avdelning. Genom att använda vårt formulär säkerställs att vi får alla uppgifter vi behöver för att behandla ditt ärende.

Vårt formulär är krypterat och är det säkraste sättet att ge oss dina uppgifter.

Om du vill kontakta oss via reguljär post är vår adress:

SAS
Customer Care
195 87 Stockholm
Sverige


SAS
Customer Care
Roald Amundsens vei 1
2060 Gardermoen
Norge


SAS
Customer Care
Amager Strandvej 392
2770 Kastrup
Danmark


Om du behöver kontakta oss angående en framtida resa eller något brådskande måste du göra det via chatt eller telefon.