Kan jag använda SAS WiFi under hela flygningen?

SAS WiFi aktiveras så snart flygplanet lämnar gaten eller senast vid start (beroende på lokala regler). Det avaktiveras vid landning.

Populära frågor