Hur kan jag få hjälp om jag inte kan logga in?

Följ dessa steg:

  1. Aktivera WiFi i enheten. Se till att enheten förblir i flygläge under flygningen.

  2. Anslut till SASWIFI.

  3. Öppna webbläsaren och gå till /onboard, så blir du förflyttad till vår Wi-Fi-sida.

  4. Klicka på ”Connect” (anslut) och följ anvisningarna.

Populära frågor