Är hastigheten ombord även garanterad för andra strömningstjänster än Netflix?

Vi kan garantera hög bandbredd för alla streamingtjänster. Men vårt samarbete med Netflix innebär att de tar särskild hänsyn till visningskvaliteten ombord genom att ständigt granska mätvärden.

Populära frågor