Talar alla flygbesättningar skandinaviska språk?

Nej, på vissa flygningar kan det hända att personalen endast talar engelska.

Populära frågor