Vad ska jag göra om mitt husdjur inte uppfyller kraven för kabinen?

Om husdjurets och burens/väskans sammanlagda vikt överstiger 8 kg eller måtten överstiger 40 x 25 x 23 cm måste husdjuret transporteras i lastutrymmet.

Kontakta SAS Customer Service för att få mer information.

Populära frågor