Vad är ett Redress-nummer?

Ett Redress-nummer är ett unikt nummer som du kan skaffa från USA:s Department of Homeland Security om du har samma namn som en person på USA:s bevakningslista.

Det kan hända att du har råkat ut för svårigheter under resekontroller på transportcentra – t.ex. flygplatser och järnvägsstationer – eller när du passerar USA:s gränser.

Detta omfattar också problem med nekad eller försenad ombordstigning, nekad eller försenad inresa till eller utresa från USA vid en gränskontroll eller upprepade ytterligare (sekundära) kontroller.

Om du tror att du av misstag har matchats med ett namn på USA:s bevakningslista och vill undvika felaktig identifiering i framtiden kan du ansöka om ett Redress-nummer.

Populära frågor