Varför kan jag inte använda mina poäng för att köpa uppgraderingar vid gaten?

Vi känner till att det förekommer ett problem som innebär att medlemmar i Point Sharing-grupper inte kan använda sina poäng för uppgraderingar vid gaten. Vi arbetar med att lösa problemet så snart vi kan.

Tills problemet har lösts rekommenderar vi att Point Sharing-medlemmar använder SAS Upgrade för att lägga bud på en uppgradering fram till 48 timmar före avgång.

Populära frågor