Vem har rätt att använda poängen i Point Sharing-kontot?

Point Sharing-gruppens innehavare kan alltid använda alla poäng på kontot. En person som går med i Point Sharing-gruppen kan som standard använda poängen, men innehavaren kan dra in denna rättighet när som helst.

Populära frågor