Vilka poäng används när poäng används för bonusresor och andra förmåner?

När poäng används för ett inköp kommer de poäng på kontot som tjänades in först att användas. Om du vill se vilka poäng som kommer att användas kan du läsa listan som finns i din Point Sharing-profil.

Populära frågor