Vad händer med mina kvalificerande poäng och segment när jag går med i eller startar en Point Sharing-grupp?

Intjänad nivåstatus är personlig och intjänade Baspoäng eller kvalificerande segment kommer fortfarande endast att räknas mot din personliga kvalificeringsnivå under den tid du deltar i Point Sharing-gruppen.

Nivåförmånerna i EuroBonus är också personliga, vilket innebär att nivåförmåner som poäng utan utgångsdatum endast gäller för poäng som har tjänats in av den enskilda medlemmen och inte för poäng som har tjänats in av andra medlemmar i gruppen.

Populära frågor