Vad kan jag göra för att göra mina resor mer hållbara?

Köp biobränsle när du bokar resor eller vid något annat tillfälle före avgång. Inköp av biobränsle kan minska klimatpåverkande koldioxidutsläpp med upp till 80 %.

Populära frågor