Hur beräknar SAS utsläpp?

Utsläppskalkylatorn beräknar bränsleförbrukning och utsläpp med hjälp av flera parametrar. De viktigaste av dessa parametrar är flygplanstyp och flygningens längd. Längden beräknas som storcirkelavståndet (det kortaste avståndet mellan två flygplatser), medan bränsleförbrukning och utsläpp är baserade på data från flygplans- och motortillverkarna.

Populära frågor