Kan jag lämna tillbaka ett SAS Gift Card eller en voucher och få pengar tillbaka?

Om du har köpt ett SAS Gift Card kan du avbeställa det inom 14 dagar efter köpet och få pengarna tillbaka. Om du har fått det som en gåva kan du inte återlämna det och få pengar tillbaka.

Vouchers är inte återbetalningsbara, dock med undantag för vouchers utfärdade som återbetalning för flygningar som har ställts in på grund av covid-19. Sådana vouchers är återbetalningsbara efter tolv månader.

Populära frågor