Kan jag förlänga giltighetstiden för mitt SAS Gift Card eller min voucher?

Nej, giltighetstiden för presentkort/vouchers kan inte förlängas.

Populära frågor