Vad innebär meddelandet om att flygningen inte är giltig för poäng?

Vad innebär meddelandet om att "flygningen inte är giltig för poäng"?