Hur uppdaterar jag min profil om jag har ändrat mitt namn?

Hur uppdaterar jag min profil om jag har ändrat mitt namn?