Kan jag ha ett uppehåll i bokningen?

Uppehåll medges endast om de är kortare än 24 timmar. Uppehåll som varar längre än 24 timmar är inte tillåtna med en Amex 2f1 voucher.

Populära frågor