Hur många resenärer kan bokas med en Amex 2f1 voucher?

En Amex 2f1 voucher är giltig för högst två resenär.

Populära frågor