Hur länge gäller min Amex 2f1 voucher?

Din Amex 2f1 voucher gäller från det datum du erhåller din voucher fram till slutet på följande kalenderår. Om du exempelvis uppnår din voucher redan den 31 juli 2021 kan du boka från det datumet ända fram till 31 december 2022. Observera att även om bokningen måste ske innan utgångsdatumet så kan själva resan genomföras efter utgångsdatum.

Populära frågor