Varför avvisades mitt kreditkort?

Varför avvisades mitt kreditkort?