Varför avvisades mitt kreditkort?

Ditt kort debiteras omedelbart när du bokar. Om betalningen inte godkänns är den vanligaste orsaken ett inmatningsfel eller att ditt kort är spärrat för inköp online. Kontrollera kortets nummer, utgångsdatum och säkerhetskod samt att det inte är spärrat. Kontakta kortutgivaren om problemet kvarstår.

Populära frågor