Hur ska mitt namn anges på biljetten?

Du måste ange alla efternamn och ditt förnamn (dvs. tilltalsnamn). Du behöver inte ange alla förnamn från passet.

Populära frågor