Hur bokar jag för ett barn som inte har fötts ännu?

Om ditt barn inte har fötts kan du göra en bokning åt dig själv och kontakta SAS Customer Service efter födelsen och lägga till det nyfödda barnet i din bokning.

Populära frågor