Måste jag verifiera mitt inköp?

När du använder ett kreditkort för att betala på SAS webbplats eller i SAS App måste du eventuellt verifiera ditt inköp via 3D Secure. Din bank eller kortutfärdare fastställer vilken autentiseringsmetod som ska användas. Det är vanligt att använda en pin-kod eller en autentiseringskod för engångsbruk som skickas via sms. Kontakta din bank eller kortutfärdare om du har frågor om 3D Secure.

Populära frågor