Finns det några begränsningar för kabinbagage?

Handbagage får inte väga mer än 8 kg eller vara större än 55 x 40 x 23 cm. Du får inte ta med något som anges i listan över förbjudna artiklar. Av säkerhetsskäl får du inte ta med vapen, bedövningsenheter, vassa föremål eller vätskebehållare på mer än 100 ml.

Populära frågor