LAND

SPRÅK

MIN FLYGPLATS

  Pass och visum

  Pass och visum på din resa

  Vi hjälper dig att förbereda din resa på bästa möjliga sätt. Läs igenom informationen nedan som beskriver det du behöver tänka på gällande pass och visum när du reser till olika delar av världen. Du kan läsa mer om pass och ID-handlingar hos dina lokala myndigheter. 

  VIKTIG INFORMATION OM ENSAMRESANDE BARN: Du som är förälder eller vårdnadshavare till ensamresande barn måste alltid visa upp en giltig ID-handling vid incheckningen, oavsett resmål. 

  USA

  SAS kan ta hand om hela USA-resan, från kust till kust. Här berättar vi om några saker du behöver vara lite extra uppmärksam på när du ska resa till USA – eller via USA (så kallad transit).

  • Viktiga kom ihåg inför USA-resan:
   • Ditt pass
   • Din bokning och adress första natten i USA
   • Ditt inresetillstånd (ESTA)
   • Din incheckning 
   • Ditt bagage
     
  • Vid ankomst till USA: I enlighet med US VISIT Program måste alla passagerare som reser in i USA lämna fingeravtryck och bli fotograferade vid ankomsten. 

  Ditt pass

  • När du reser till eller via USA behöver du ha ett maskinläsbart e-pass som är giltigt under hela din vistelse i USA. E-passet har en särskild symbol på passets framsida och är en säkrare typ av pass med ett inbäddat elektroniskt chip.

  USA:s transportsäkerhetsmyndighet TSA (Transportation Security Administration) kräver att du uppger ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön för kontroll mot den gällande bevakningslistan, med behörighet från USA-lagarna 49 U.S.C. avsnitt 114, ”Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act” från 2004 och 49 C.F.R. del 1540 och 1560. Du kan även uppge ditt återställningsnummer, om sådant finns tillgängligt. Underlåtenhet att ange ditt fullständiga namn, födelsedatum och kön kan leda till att du nekas resa eller behörighet att gå in i ombordstigningsområdet. TSA kan vidarebefordra information som du uppger till polis, säkerhetsmyndigheter eller andra aktörer enligt dess publicerade system för registerutdrag. Besök TSA:s webbplats för att få ytterligare information om TSA:s integritetspolicy eller granska publicerat system för registerutdrag och bedömning av inverkan på integriteten.

   

  • Om du inte har ett e-pass, eller om du planerar att stanna i mer än 90 dagar, måste du skaffa ett amerikanskt visum före avresa.

  Din bokning och adress första natten i USA

  • Uppgifterna i din bokning – namn inklusive mellannamn samt kön och födelsedatum – måste stämma överens med uppgifterna i ditt pass.

  • Dina uppgifter ska finnas i bokningen senast 72 timmar före avresa, annars kan du bli nekad ombordstigning. Tänk på att du är personligen ansvarig att för att lämna uppgifterna till SAS i tid. 

  • För bokningar gjorda senare än 72 timmar före avresa måste du lämna ovanstående personliga uppgifter direkt vid bokningstillfället.

  • Din adress för den första natten i USA måste du lämna till SAS senast vid incheckning. Detta gäller även om du reser via USA (så kallad transit). För att spara tid på flygplatsen kan du lämna denna uppgift redan vid bokning. Om du är amerikansk medborgare eller har ett ”green card” behöver du inte lämna någon adress. 

  Om du har ansökt om och fått ett så kallat Redress Number från de amerikanska myndigheterna (t.ex. om du har haft upprepade problem med att få godkännande för ett boardingkort godkänt) ska du ange detta nummer tillsammans med dina personliga uppgifter.

  Om du är amerikansk medborgare, flyger med ett amerikanskt bolag och har ansökt och fått ett så kallat Known Traveler-nummer kan du ange det här


  Ditt inresetillstånd (ESTA)

  • Skandinaver omfattas av Visa Waiver Program. Därmed behöver du inte ett visum för inresa till USA, men däremot ett inresetillstånd (så kallat ESTA). Detta gäller även om du reser via USA (så kallad transit). Ansök om inresetillstånd (ESTA)
    
  • Har du ett visum behöver du inte ansöka om ESTA. 

  Nedan ser du vilka länder som omfattas av Visa Waiver Program, där du behöver ett godkänt inresetillstånd (ESTA) för inresa.

  Andorra Irland Monaco Slovenien
  Australien Island Nederländerna Spanien
  Belgien Italien Nya Zeeland Storbritannien
  Brunei Japan Norge Sverige
  Danmark Lettland Portugal Sydkorea
  Estland Liechtenstein San Marino Tjeckien
  Finland Litauen Schweiz Tyskland
  Frankrike Luxemburg Singapore Ungern
  Grekland Malta Slovakien Österrike
  • Uppgifterna i din bokning – namn inklusive mellannamn samt kön och födelsedatum – måste stämma överens med uppgifterna i ditt pass. 

  • Ansökan om inresetillstånd ska göras senast 72 timmar före avresa via ESTA:s webbplats. I de flesta fall behandlas ansökan omedelbart och svar ges online inom några sekunder, men det kan ta längre tid.

  • Eftersom du är passageraren ansvarar du för att skicka in en ESTA-ansökan och få den godkänd. Var noggrann när du fyller i ansökan så att alla passuppgifter är korrekta.

  • Vid incheckning kontrolleras att du har ett godkänt ESTA från den information som avläses elektroniskt från passet. 

  • Utan visum, eller ett godkänt ESTA, får du inte gå ombord på flyget till USA.

  • Ett godkänt ESTA gäller i två år och för flera inresor till USA. Om du förnyar ditt pass så måste en ny ESTA-ansökan göras. Varje ansökan kostar 14 USD.


  Din incheckning

  • Du kan checka in online, på mobiltelefon eller i SAS Self Service-automater

  • Om du ska resa från Stockholm till USA kan du checka in och få dina bagagetaggar via SAS Self Service-automat. Du lämnar då ditt bagage i de bemannade SAS-diskarna för bagageavlämning. 

  • Ta alltid med en utskrift av den biljett som du fått via e-post. Du behöver även ha med dig utskriften om du reser vidare i USA och på hemresan. 

  Ditt bagage

  Vid resa till från eller via USA finns det några saker du behöver tänka på gällande ditt bagage.

  • Lås inte din väska. Är väskan låst och bryts upp av myndigheterna, får du ingen ersättning för eventuella skador. Vill du låsa din väska rekommenderar vi ett så kallat TSA-lås som är godkänt av myndigheterna i USA.

  • Undvik att ta med farliga ämnen i ditt bagage, då detta är straffbart enligt amerikansk lag.

  Enligt amerikansk lag är det förbjudet att ta med farliga ämnen i handbagage eller uppackade i kabinen. Bryter du mot detta kan du få fem års fängelse och böter på 250 000 USD eller mer (49 U.S.C. 5124).

  Till farliga ämnen räknas:  

  • sprängämnen
  • komprimerade gaser
  • brandfarliga vätskor och ämnen
  • oxidationsmedel
  • gifter
  • korrosiva och radioaktiva ämnen

  Exempel: Färger, cigarettändarvätska, fyrverkerier, tårgas, syrgastuber och radiofarmaka. Undantag görs för mindre mängder mediciner och toalettartiklar (upp till sammanlagt 1 985 gram) i incheckat bagage, samt vissa tobaksartiklar i handbagaget. Läs mer på Federal Aviation Administrations webbplats


  Kanada

  Kanada introducerar ett nytt inresekrav, Electronic Travel Authorization (eTA), för utländska medborgare som är undantagna från visumkrav och reser till eller är på genomresa via Kanada med flyg. USA-medborgare och resenärer med giltigt visum är undantagna från detta.

  Ansök om ditt eTA senast 72 timmar före din avgång. Ditt eTA gäller under högst fem år eller tills ditt pass utgår. I syfte att se till att du kan gå ombord på din flygning till Kanada måste du resa med det pass som du använde när du ansökte om eTA, eftersom eTA har en elektronisk länk till passet. Alla passagerare ansvarar för att säkerställa att de har registrerat sig med eTA. Läs mer och ansök

  Europa

  Prag, Paris, Barcelona. Se det bästa av Europa – vi hjälper dig att reda ut begreppen runt pass och id-kort.


  Resa inom Norden

  • Som nordisk medborgare behöver du inte ta med pass vid resor inom Norden (Sverige, Finland, Danmark, Norge exklusive Svalbard samt Island). Däremot ska du alltid kunna styrka din identitet på förfrågan. 

  Schengen-länder

  • För resa mellan Schengen-länder har personkontrollerna vid gränserna numera tagits bort. Trots det behöver du ha pass eller det nya nationella id-kortet med dig, eftersom det är de enda handlingar som visar ditt medborgarskap. 

  Det nationella id-kortet är SIS-märkt och du beställer det hos polisen. Till polisens webbplats

  Schengenländerna är: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.


  • Undantag inom Schengen: De lettiska och estländska myndigheterna kräver pass, eller nationellt id-kort, vid både ankomst och avgång. När du reser från Frankrike behöver du visa upp ett giltigt id-kort eller pass vid avgång.

  • Resa utanför Schengen: Om du reser till en destination utanför Schengen-området blir du alltid ombedd att visa pass vid incheckningen samt innan du går ombord på flygplanet. 

  Resande barn

  • Barn ska, oavsett ålder, ha ett eget pass som styrker deras nationalitet. Detta gäller även då de reser tillsammans med en vuxen. 

  • Du som förälder eller vårdnadshavare till ensamresande barn ska alltid visa upp en giltig id-handling vid incheckningen, oavsett resmål. 

  Storbritannien

  Upplev brittisk storstadspuls och pittoreska byar på grönskande landsbygd. Här hittar du viktiga påminnelser inför din resa till Storbritannien.

  • Brittiska myndigheter kräver att alla flygbolag ska lämna så kallad APIS-information (APIS = Advanced Passenger Information) om passagerare som reser mellan Skandinavien och Storbritannien. 

  • Uppgifterna från ditt pass ska lämnas vid incheckningen. Ha ditt pass redo när du checkar in på internet, i automat eller via disk.

  • Checkar du in i mobilen sker passregistrering när du checkar in ditt bagage. Reser du med bara handbagage behöver du istället registrera dina passuppgifter i SAS Self Service-automat på flygplatsen.
  • Om du reser till/från Storbritannien eller Irland får ditt bagage inte väga mer än 32 kg. Bagage som väger mer än 32 kg måste skickas som flygfrakt.

  • Resa med djur: Endast ledarhundar och servicehundar är tillåtna i kabinen när du reser till/från Storbritannien och Irland. Andra djur är inte tillåtna, varken i kabinen eller i lastrummet. Du kan dock skicka ditt djur som flygfrakt.


  Ryssland

  Känn historiens vingslag i Ryssland. Innan du reser från, inom och över Ryssland behöver du göra en extra kontroll av pass och visum. Var också uppmärksam på den extra passagerarinformation som behövs i din bokning. 


  Pass och visum

  • Ditt visum måste vara utställt före avresa till Ryssland. Du kan inte ansöka om visum vid ankomsten. 

  • Före avresa behöver du säkerställa följande saker: 
   • Ditt pass måste vara giltigt, 100 % intakt och innehålla ett passfoto 
   • Ditt visum ska vara giltigt på den dag du reser in i Ryssland och vara placerat i ett giltigt pass
   • Kön, födelsedatum och passnummer ska vare korrekt angivet i ditt visum
   • Ditt visum kan användas mer än en gång 
   • Du ska ha en reseförsäkring (krav för medborgare från Schengen-länder och Israel)
   • Att du har genomgått HIV-test (gäller om du ansöker om visum i mer än tre månader)
     
  • Om du ska bo privat i Ryssland krävs en officiell privat inbjudan, utställd av den lokala pass- och visumenheten (OVIR).

  • Ska du bo på hotell kan hotellet ordna en inbjudan.

  • Visumkraven gäller vid resor till eller via Ryssland. Ett visum utställt med felaktiga resedatum kan innebära att du nekas att resa med SAS till Ryssland. 

  Om du reser till Vitryssland via Moskva, måste du i allmänhet ha ett ryskt transitvisum. Läs mer på ryska ambassadens webbplats


  Extra information i din bokning

  • För resa till, från, inom och över Ryssland måste du ange extra passagerarinformation i din bokning senast 24 timmar före avgång. Du behöver ange:
   • Fullständigt namn: förnamn, mellannamn, efternamn
   • Kön
   • Födelsedatum
   • Typ av identitetshandling, till exempel pass 
   • Identitetshandlingens nummer, till exempel passnummer 
   • Nationalitet 
     
  • Som passagerare ansvarar du för att lämna dessa uppgifter till SAS i tid. Har du inte uppgett dem i samband med bokningen, kontakta din resebyrå eller registrera dina uppgifter här

  • Bokar du din resa mindre än 24 timmar före avgång, måste du lämna uppgifterna när du bokar.

  Övriga världen

  Känn inga gränser – upptäck världen med SAS. Vi påminner om att du som reser till länder utanför Schengen behöver ha med de dokument som behövs för inresa i respektive land. 

  • Exempel på nödvändiga dokument är: 
   • Pass
   • Visum
   • Electronic Travel Authority (vid resa till Australien)
   • Utresetillstånd
   • Vaccinationsintyg 
     
  • Kontakta respektive lands ambassad för närmare information inför din resa.
    


  Resa till Kina

  För utlandsresor måste du se till att du har de dokument som krävs för inresa i de länder som du reser till. De måste bevisa ditt medborgarskap. Dessa dokument kan bestå av:

  Vi använder cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Genom att använda denna sida samtycker du till du vår cookiepolicy