sök

FÖRSLAG

  • loader Inget annat innehåll att visa
Försenade eller inställda flygningar

Försenade eller inställda flygningar

Vi inser att försenade och inställda flygningar kan vara frustrerande och ha stor negativ inverkan på dina resplaner. Ibland kan det dock hända att vi inte har något annat val. I dessa situationer är det viktigt att du känner till vilka alternativ vi kan erbjuda dig, vad vi gör och vilka rättigheter du har. Vi rekommenderar därför att du läser nedanstående information.

Om en flygning som utförs av SAS försenas eller ställs in kommer vi att göra vårt bästa för att ta hand om dig och hålla dig informerad. Vi har särskilt utsedda team som arbetar dygnet runt, sju dagar i veckan, för hjälpa dig att komma fram till din destination så snart som möjligt. Nedan kan du se om du har rätt till ersättning på grund av att din flygning har försenats eller ställts in.

  • Om du bestämmer dig för att göra egna researrangemang har du inte rätt till ersättning för kostnaden av den nya biljetten.
  • Om din flygning ställts in på grund av pilotstrejk, vänligen se särskild information.

Håll dig informerad

Du kan se den senaste informationen om din flygning i SAS App eller på vår hemsida. Du kan också kontrollera din resplan under ”Mina bokningar” eller i SAS App.
 

Ombokning och återbetalning

Vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig att komma fram till din destination så snart som möjligt. Vi kommer att boka om dig till den första tillgängliga flygningen med SAS, Star Alliance eller annan partner under likvärdiga transportvillkor. Om du vill kan du istället välja att bli ombokad till ett senare datum under likvärdiga transportvillkor.

Om vi har dina korrekta kontaktuppgifter kommer du att få ett e-postmeddelande och/eller ett sms avseende din uppdaterade resplan.

Om den ombokning vi erbjuder dig inte passar ber vi dig kontakta SAS kundtjänst på telefon. Under dagar med stora trafikstörningar kommer många kunder att påverkas och detta kan leda till längre väntetider än vanligt. 

Om du väljer att inte resa på grund av att din flygavgång är inställd eller försenad tre timmar eller längre har du rätt att få återbetalning för din oanvända biljett. Om du bestämmer dig för att göra egna researrangemang har du inte rätt till ersättning för kostnaden av den nya biljetten.

Kom ihåg att avboka och begära återbetalning för din biljett om du bestämmer dig för att göra nya arrangemang på egen hand.

  • Om du bokade din biljett via en resebyrå rekommenderar vi dig att du vänder dig dit för att begära återbetalning.
  • Om du har bokat din biljett via SAS ska du fylla i och skicka in din begäran om återbetalning.


Observera att du inte har rätt till ersättning för mat, dryck och logi om du avbokar din biljett och begär återbetalning.

Mat och dryck

SAS kommer att ersätta dig för rimliga omkostnader för mat, alkoholfria drycker och två telefonsamtal under förseningen. Om situationen tillåter kommer personalen på flygplatsen att dela ut måltidskuponger för inköp av mat och dryck medan du väntar på att din flygning ska avgå. Det är viktigt att du kommer ihåg att det är du som ansvarar för att begränsa dina omkostnader. Glöm inte bort att spara dina kvitton.


Du har rätt till ersättning för mat och dryck om en flygning ställs in eller försenas och förseningen förväntas vara:

(a) minst två timmar om flygningen är högst 1 500 km eller

(b) minst tre timmar för alla flygningar inom EU som är minst 1 500 km och för alla andra flygningar mellan 1 500 och 3 500 km eller

(c) minst fyra timmar för alla flygningar som inte omfattas av (a) eller (b).

Hotell och marktransport

Om du blir försenad till nästa dag och behöver ett hotellrum kommer personalen på flygplatsen att göra sitt bästa för att hjälpa dig. Om vi inte har möjlighet att förse dig med ett hotellrum ber vi dig att boka hotell på egen hand. Vi kommer att ersätta dig för rimliga kostnader för ett rum i mellanklass på den plats där du befinner dig.

Vi kommer att ersätta dig för transportkostnaden mellan hotellet och flygplatsen om flygningen försenas till nästa dag. Vi kommer att ersätta kostnader för resor tur och retur med tåg, buss eller lokal tunnelbana till och från flygplatsen. Kostnader för taxiresor kommer endast att ersättas om ovanstående transportmedel inte är tillgängliga. Transport i privathyrd limousin eller liknande ersätts inte.

 

Kom ihåg att du har ansvaret för att begränsa dina kostnader. Glöm inte bort att spara dina kvitton.

 

Begär ersättning

Om du har rätt till ersättning i enlighet med EUs passagerarförordning kommer vi att ersätta dig så snart som möjligt. Eftersom tredje part oftast tar ut en betydande avgift för att hjälpa dig med ditt anspråk är det mer fördelaktigt för dig att begära ersättning direkt från SAS. 

Passagerar-rättigheter

SAS strävar efter hög kundnöjdhet och efter att efterleva EUs passagerarförordning. Om du har drabbats av en inställd eller kraftigt försenad flygning är utgångspunkten att du som passagerare har rätt till ersättning. Kom ihåg att om din flygning ställs in eller försenas på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll – t.ex. dåligt väder, begränsningar på flygplatsen eller i luftrummet, politiska oroligheter, säkerhetsrisker eller strejk, som inte kan undvikas med rimliga åtgärder – har du inte rätt till sådan ersättning. Rätten till ersättning kan även falla bort om du har blivit erbjuden en ombokning till en ny flygning som avgår och ankommer inom vissa tidsramar eller om du informerats om att ditt flyg ställts in mer än 14 dagar före avresa.

Observera att du oavsett ovanstående fortfarande kan vara berättigad till ersättning för kostnader för mat, dryck och logi under förseningstiden.


Om du inte har rätt till ersättning bör du kontrollera om ditt reseförsäkringsbolag och/eller din kreditkortsutfärdare kan ersätta dina kostnader.

Detaljerad information om dina rättigheter i (EG) nr 261/2004.