Klimatkompensation

Klimatkompensation

SAS har arbetat för att minska sin inverkan på miljön under flera årtionden. Läs mer om vårt arbete här

De koldioxidutsläpp som sker under flygningar kan kompenseras med hjälp av etablerade kompensationslösningar. Hos SAS klimatkompenserar vi alla ungdomsbiljetter såväl som våra egna tjänsteresor.

Nedan kan du se en kalkylator för klimatkompensation som du kan använda för att beräkna dina koldioxidutsläpp beroende på flygning och flygplanstyp. Kalkylatorn visar även andra utsläpp av växthusgaser.

Om du klickar på ”Köp kompensation” kan vi även erbjuda dig lösningar för klimatkompensation via vår affärspartner Natural Capital Partners (f.d. The CarbonNeutral Company). Observera att du kommer att överföras till vår partners webbplats. När du klickar på ”Köp kompensation” kommer dina pengar att investeras i energiprojekt som genererar en kompensation som är lika med den mängd koldioxidutsläpp som beräknas av kalkylatorn för klimatkompensation.

Våra alternativ för klimatkompensation hos Natural Capital Partners bygger på olika energiprojekt som ersätter fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi arbetar för tillfället med att tillhandahålla möjligheter att uppgradera hela eller en del av det bränsle en resa förbrukar till biobränsle. Detta alternativ kommer att lanseras inom kort.

Vänligen logga in för denna funktion