sök

FÖRSLAG

  • loader Inget annat innehåll att visa

VILLKOR FÖR EUROBONUS

 

Läs mer om Villkor, EuroBonus-partners


29 juni 2020

Vår vision är att underlätta livet för personer i Skandinavien som reser ofta

Med SAS deltar du i en gemenskap som upplever lättillgängliga och tillförlitliga tjänster som levereras på skandinaviskt vis. Som medlem i EuroBonus-programmet kan du tjäna poäng på inköp och aktiviteter som erbjuds av oss och våra samarbetspartner och som ger dig rätt att få relevanta erbjudanden och förmåner. 

Dessa villkor för EuroBonus gäller för vårt EuroBonus-program. När du stannar kvar eller registrerar dig i EuroBonus-programmet, online eller på annat sätt, innebär det att du bekräftar att du samtycker till dessa EuroBonus-villkor.
 

1. Vår målsättning för EuroBonus-programmet

1.1 Som medlem i EuroBonus-programmet ingår du i en gemenskap där du, utöver att tjäna poäng på inköp och aktiviteter, kommer att uppleva ett urval av tillförlitliga och relevanta tjänster och erbjudanden som hjälper till att förenkla livet. Vår målsättning är att lära känna dig, så att vi kan förse dig med skräddarsydda erbjudanden och tjänster som verkligen är användbara för dig och ta bort sådant som bara tar plats och tid.

Mer specifikt vill vi erbjuda dig förmåner och anpassade tjänster som exempelvis: 

• Använda ditt medlemskap i EuroBonus för att tjäna poäng på inköp och aktiviteter hos oss och våra samarbetspartners och uppleva ett större utbud av erbjudanden och tjänster, både när du reser och även utanför resor i ditt dagliga liv. 

• Anpassa vårt erbjudande för din intjäning och användning av EuroBonus-poäng genom att förstå hur du vill tjäna och använda poäng.

• Förenkla vår kommunikation med dig och främst utnyttja föredragna kanaler.

• Förse dig med relevanta och anpassade erbjudanden, inklusive genom våra samarbetspartners, baserat på dina önskemål och ditt beteende.

• Skicka användbara och relevanta erbjudanden och kampanjer till dig från flygplatsbutiker som vi vet att du befinner dig i närheten av baserat på tidtabellen för din avgång och främst från samarbetspartners som vi tror att du uppskattar baserat på dina vanliga önskemål.
 

2. Om medlemskapet i EuroBonus 

2.1 EuroBonus-programmet ägs och drivs av Scandinavian Airlines System, ett konsortium som är upprättat enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige, med huvudkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm (hädanefter ”SAS”, ”oss” eller ”vi”).

2.2 Medlemskap i EuroBonus-programmet är öppet för alla fysiska personer. Som medlem i EuroBonus är du berättigad att få ett fysiskt eller digitalt EuroBonus-kort (”EuroBonus-kort”). Om du är yngre än 18 år måste du ha din vårdnadshavares medgivande till att gå med i programmet. EuroBonus-medlemskapet och de rättigheter som ingår däri är såvida inget annat anges av oss personliga och endast till förmån för dig.

2.3 Ett fysiskt EuroBonus-kort är egendom som tillhör det utfärdande kortföretaget, dvs. SAS eller betalkortsföretaget.

2.4 EuroBonus-kortet är personligt. Det är endast tillåtet att ha ett Eurobonus-konto per person och endast den person vars namn står tryckt på kortet kan använda det. EuroBonus-kortet måste undertecknas och det är endast giltigt om din (eller, om tillämpligt, din vårdnadshavares) underskrift är skriven på baksidan. EuroBonus-kortet får endast användas fram till det utgångsdatum som anges på kortet.

Ditt medlemskap är registrerat i ditt namn, med din e-postadress och i det angivna landet. Det är inte tillåtet att använda en ”c/o”-adress och e-postadressen måste vara personlig. Medlemmens namn i EuroBonus-profilen ska vara identiskt med namnet i medlemmens pass.

2.5 Du måste kontakta SAS om ditt fysiska EuroBonus-kort går förlorat, blir stulet eller förstörs eller om ditt digitala EuroBonus-kort blir kapat eller ditt EuroBonus-konto blir hackat. Om EuroBonus-kortet är ett kombinerat EuroBonus- och betalkort måste du omedelbart kontakta det utfärdande betalkortsföretaget. Ett EuroBonus-ersättningskort kommer att utfärdas med samma medlemsnummer och utgångsdatum som det ursprungliga kortet.

2.6 Du måste underrätta SAS skriftligen om eventuella ändringar i dina personuppgifter som inte kan ändras/läggas till online. Vid namnändring eller registrering av födelsedatum måste dokumentation bifogas där uppgifterna bekräftas, t.ex. en kopia av ett giltigt pass. Den inskickade dokumentationen kommer att förstöras så snart de nya uppgifterna har verifierats.

2.7 Ordinarie bokningsregler för flygbiljetter gäller för alla medlemmar, oavsett medlemsnivå. De serviceförmåner som är förknippade med din medlemsnivå gäller endast för dig personligen, såvida inte något annat har sagts.

2.8 Vi förbehåller oss rätten att säga upp medlemskap i fall som vi anser utgöra missbruk. Detta innebär att tidigare intjänade men oanvända poäng och utfärdade EuroBonus-biljetter/-kuponger förklaras ogiltiga och oanvändbara. Vi förbehåller oss dessutom rätten att nedgradera din medlemsnivå i fall som vi anser utgöra missbruk. Missbruk kan bestå av olämpligt eller respektlöst uppförande gentemot oss eller våra samarbetspartners, våra medarbetare eller passagerare, brott mot punkt 3.10 eller några andra EuroBonus-villkor, olagligt uppförande, bedrägeri eller handlingar som allmänt betraktas som omoraliska eller oetiska.

2.9 Du ska använda samma namn som anges i ditt pass. För kombinerade EuroBonus- och betalkort gäller även de regler som framställs av respektive kortföretag. Når du fyller 18 år får du möjlighet att välja att fortsätta medlemskapet och behålla tidigare intjänade EuroBonus-poäng, medlemsnivå osv. eller att avsluta medlemskapet.

2.10 Du ansvarar personligen för dina inloggningsuppgifter. Vårdnadshavare har ansvar för minderåriga medlemmars personliga inloggningsuppgifter och hur/när de används. Vi kommer inte att ersätta dig om korrekta inloggningsuppgifter har använts utan ditt godkännande. Personliga EuroBonus-kontoutdrag är endast tillgängliga för de medlemmar som anger korrekta personliga inloggningsuppgifter.

2.11 SAS kan då och då erbjuda separata produkter och tjänster som en del av EuroBonus-programmet och som är föremål för separata villkor. Sådana separata villkor kan omfatta bestämmelser som skiljer sig från bestämmelserna i dessa EuroBonus-villkor. I händelse av motsägelse mellan bestämmelserna i dessa EuroBonus-villkor och några sådana separata villkor skall bestämmelserna i de separata villkoren gälla. Du ansvarar för att hålla dig informerad om tillämpliga regler i dessa EuroBonus-villkor och alla sådana separata villkor.

2.12 EuroBonus-programmets innehåll, serviceförmåner, regler avseende poäng, såväl som annan information som visas på EuroBonus-webbplatsen, gäller tills något annat meddelas.

2.13 Dessa villkor för EuroBonus gäller endast för ditt EuroBonus-medlemskap. Separata villkor gäller för flygtransport och alla kampanjer som SAS kan erbjuda då och då. Om du köper en flygbiljett för en flygning som utförs av SAS gäller våra allmänna villkor och transportvillkor för inköpet och flygningen.

2.14 När du registrerar dig i EuroBonus-programmet och därmed samtycker till dessa villkor för EuroBonus innebär det att du ger ditt medgivande till att ta emot direktreklam (inklusive anpassad direktreklam) från oss, t.ex. kampanjmeddelanden till dig avseende våra respektive produkter och tjänster. Läs vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar för att få mer information, t.ex. om hur du kan avstå från att ta emot sådan direktreklam.
 

3. Tjäna poäng 

3.1 Poäng kan tjänas på aktiviteter hos oss och våra samarbetspartners enligt överenskommelser mellan oss och våra samarbetspartners. Poäng registreras endast om ditt EuroBonus-nummer anges korrekt när aktiviteten äger rum (t.ex. inköp, bokning eller incheckning). Våra samarbetspartners omfattar flygbolag, researrangörer och andra företag som tillhandahåller förmåner för våra EuroBonus-medlemmar, inklusive men ej begränsat till möjligheten att tjäna och/eller använda poäng på företagets produkter och tjänster. Våra nuvarande samarbetspartners anges här.

 

EuroBonus-programmet har följande poängkategorier: 

(i) ”baspoäng” som kan användas för bonusresor och andra produkter och räknas mot uppgradering till en högre medlemsnivå eller förnyande av medlemsnivån,

(ii) ”statuspoäng” som räknas mot uppgradering till högre en medlemsnivå eller förnyande av medlemsnivån, men inte kan användas för bonusresor och andra produkter,

(iii) ”extrapoäng” som kan användas för bonusresor och andra produkter, men inte räknas mot uppgradering till en högre medlemsnivå samt

(iv) ”kvalificerande flygningar” som är flygningar som utförs av SAS eller utvalda flygningar som utförs av andra flygbolag som framgår av SAS hemsida och räknas mot uppgradering till en högre medlemsnivå eller förnyande av medlemsnivån.

3.2 Vi förbehåller oss rätten att fastställa om du ska tjäna poäng eller ej för produkter och tjänster som erbjuds av oss eller våra samarbetspartners. Oavsett när aktiviteten bokades är antalet intjänade poäng beroende av den intjäningstabell som gällde på det datum aktiviteten utfördes. Antalet intjänade poäng varierar beroende på samarbetspartners och erbjudande.

3.3 Om inget annat anges är det de regler och förmåner som är tillämpliga för din medlemsnivå när aktiviteten äger rum som gäller. Detta innebär att om du exempelvis nedgraderas eller uppgraderas mellan bokningstillfället och ditt avgångsdatum sker aktiviteten inom ramen för din medlemsnivå och de förmåner och regler som gäller vid avgångsdatumet.

3.4 Som medlem i EuroBonus tjänar du poäng på tillämpliga flygningar i enlighet med den bokade och betalda bokningsklassen, oavsett uppgraderingar eller nedgraderingar, såvida inget annat framställs av oss. Rabatterade biljetter som branschrabatt och resebyrårabatt, bonusbiljetter, standbybiljetter och charterbiljetter, såväl som vissa andra rabatter ger dig inte rätt att tjäna poäng eller nå en högre medlemsnivå.

Om du köper en biljett till en flygning som marknadsförs av SAS eller Star Alliance, men utförs av ett annat flygbolag (t.ex. en codeshare-flygning) fastställer det utförande flygbolaget om och hur många poäng du tjänar på flygningen. Bokningsklassen på biljetten kan skilja sig från den bokningsklass som det utförande flygbolaget använder för att fastställa intjänade poäng. Poäng kan inte tjänas in på flygningar som utförs av ett flygbolag som inte deltar i EuroBonus-programmet. Vi har inget ansvar för förseningar eller inställda flygningar på grund av orsaker som ligger utanför vår kontroll, t.ex. våra samarbetspartners handlingar eller uteblivna handlingar, om vår samarbetspartner går i konkurs, dåligt väder osv. Särskilda regler gäller för poäng som tjänas in via extraordinära omständigheter, förutsatt att aktiviteten har slutförts.

3.5 Endast du personligen kan tjäna poäng på din egen resa eller aktivitet, oavsett vem det var som betalade för resan eller aktiviteten. Spädbarn (0–23 månader) tjänar endast poäng när de har en egen betald sittplats. Vi beviljar i allmänhet inga poäng för charterbiljetter och aktiviteter hos oss eller våra samarbetspartners, såvida inte vi har angivit något annat.

3.6 Resor och aktiviteter som ägde rum längre än sex månader sedan kan om inget annat anges inte registreras retroaktivt online. Om du är en ny medlem kan du registrera poäng retroaktivt för flygningar som ägde rum upp till 30 dagar innan ditt medlemskap påbörjades. Retroaktiv registrering kan endast göras online.

3.7 Du har endast rätt till poäng för vilka du har utfört en giltig aktivitet och endast för dina egna flygningar. SAS kan när som helst korrigera eller återta poäng för någon aktivitet eller EuroBonus-poäng som har registrerats felaktigt på ditt EuroBonus-konto på grund av ett tekniskt fel eller något annat problem. I syfte att undvika alla tvivel är det viktigt att påpeka att en sådan korrigering också kan påverka medlemsnivån och relaterade förmåner.

3.8 Poäng och förmåner (inklusive ”Give Away Card”) är personliga och kan under inga omständigheter säljas, överlåtas, kombineras, ärvas, återbetalas i kontanter eller användas för andra ändamål än inom EuroBonus-programmet, såvida inget annat framställs av SAS. I händelse av missbruk kan vi konfiskera poäng, förmåner och dokument. Medlemmar kan vägras ombordstigning på ett flygplan, tillträde till ett hotellrum eller på annat sätt vägras att ingå eller dra fördel av utförandet av ett avtal för andra produkter eller tjänster. Om en resa har påbörjats eller leveransen av tjänsten eller produkten redan har ägt rum kan passageraren debiteras det fullständiga priset för återstoden av resan/för det tillämpliga inköpet.

3.9 Du kan använda dina poäng och dra fördel av erbjudanden/förmåner så snart du har ett tillräckligt antal giltiga poäng på ditt EuroBonus-konto, förutsatt att minst en poängberättigande aktivitet genomförs i tillägg till välkomst-/introduktionsbonus. Poäng är giltiga under ytterligare fyra år efter den kvalificeringsperioden då de tjänades in. Efter denna tidpunkt blir poängen ogiltiga.

3.10 Om du är medlem i flera olika bonusprogram kan du, såvida inget annat framställs, endast samla in poäng och serviceförmåner med ett program för varje del av en flygning, hotellvistelse, bilhyra eller annan aktivitet. När poängen har registrerats kan de inte överföras till ett annat program.

3.11 Under en hotellvistelse kan poäng endast tjänas in för ett rum av en person vid ett tillfälle.

3.12 Du tjänar inga poäng på biljetter och tjänster som köps men inte används och/eller för produkter som har återbetalats.

3.13 Om du inte tjänar några poäng under en period på 24 månader har vi rätt att säga upp ditt medlemskap, dock förutsatt att du inte har några giltiga och användbara poäng på ditt EuroBonus-konto.
 

4. Använda poäng 

4.1 Så länge inget annat sägs kan medlemspoäng, belöningar och förmåner endast användas av dig personligen eller av dina närmaste familjemedlemmar.

4.2 Du måste säkerställa att dina personliga inloggningsuppgifter inte används på olagligt sätt. Vi har inget ansvar för några följder av olaglig användning av personliga inloggningsuppgifter. Du ansvarar för all användning av poäng och förmåner och för att säkerställa att du har rätt att använda dem, oavsett om det är du eller en annan person som använder dem. Missbruk definieras i punkt 2.8. Biljetter och dokument skickas endast till din registrerade adress/e-postadress.

4.3 Antalet erbjudanden är begränsat och kan användas med förbehåll för tillgång. Flygbiljetter, rum, bilar osv. kan vara tillgängliga för normalt inköp även om de inte är tillgängliga för poäng/specialerbjudanden. Vissa tjänster/produkter och/eller tjänsteförmåner är inte tillämpliga för resor som helt eller delvis betalas med poäng.

4.4 Poäng kan inte användas i kombination med kontanter, rabatterbjudanden, kuponger eller andra specialerbjudanden, såvida inget annat sägs. I händelse av ombokning och/eller avbokning överförs endast giltiga poäng tillbaka till ditt EuroBonus-konto (utgångna poäng kan inte återanvändas) och de behåller sina ursprungliga utgångsdatum.

4.5 Avbokning online är endast möjlig för bokningar som görs online. Giltiga biljetter/dokument för avbokade erbjudanden måste skickas tillbaka till oss för att återbetalning ska kunna ske. När du bokar eller ändrar erbjudanden måste du ta hänsyn till öppettiderna för SAS EuroBonus och/eller våra samarbetspartners och/eller medge tid för att möjliggöra leveransen av dokumenten/artiklarna. Dokument som blir stulna eller går förlorade före resan eller innan erbjudandet ska användas ersätts om möjligt. Särskilda avgifter kan tillkomma.

4.6 Poäng kan endast användas som betalning för biljetter/kuponger som utfärdas av SAS och i vissa fall våra samarbetspartners. Poäng kan användas för att helt eller delvis köpa en reguljär biljett eller för att köpa en EuroBonus-bonusbiljett. Olika regler gäller för reguljära biljetter och EuroBonus-bonusbiljetter, så som beskrivs i punkt 4.7 nedan. Resebyråer har ej rätt att utfärda biljetter/kuponger eller liknande i utbyte mot poäng. Ytterligare avgifter kan tillkomma.

4.7 Följande gäller såvida inget annat sägs: För en reguljär biljett, som betalas helt eller delvis med poäng, gäller de regler för reguljära biljetter beskrivs i biljettprisreglerna som tillhandahålls när den reguljära biljetten bokas. Reglerna för EuroBonus-bonusbiljetter beskrivs nedan. 
 

Följande gäller för EuroBonus-bonusbiljetter och -erbjudanden: 

• Maximal biljettgiltighet och förhandsbokning är 330 kalenderdagar. 

• Om utresans och hemresans destination inte är densamma beräknas antalet poäng på den destination i poängtabellen som kräver flest poäng. 

• Poäng kan inte överföras tillbaka när en aktivitet har påbörjats och en hemresa kan inte bokas om eller återbetalas.

• Såvida inget annat sägs kan biljetter och erbjudanden avbokas fram till 24 timmar före den dag de ska användas, varvid giltiga poäng överförs tillbaka till den betalande medlemmens EuroBonus-konto. 

• Förutsatt att poängen fortfarande är giltiga är ombokning av biljetter och erbjudanden tillåtet fram till 24 timmar innan det aktuella erbjudandet måste användas (utgångna poäng kan inte återanvändas). 

• Om det är mindre än 24 timmar kvar till EuroBonus-resan eller ankomsten till hotellet överförs inga poäng tillbaka till den betalande medlemmens EuroBonus-konto i händelse av avbokning. 

• Skatter och avgifter är föremål för separata villkor som är tillgängliga på www.sas.se. Vi kommer naturligtvis också att tillhandahålla information på begäran av dig.

• Om en medlem eller annan person som använder medlemmens poäng blir sjuk mindre än en arbetsdag före en EuroBonus-resa krävs ett läkarintyg för ombokning eller för utfärdande av en ny biljett/kupong. Detta gäller under förutsättning att poängen är giltiga. Utgångna poäng kan inte återanvändas. I händelse av ändringar eller om nya dokument krävs måste du kontakta SAS EuroBonus. 

• Om en bonusbiljett bokas i olika bonusklasser beräknas antalet poäng i enlighet med den poängtabell som kräver flest poäng.

4.8 I vissa länder gäller särskilda regler för beskattning av förmåner inom ramen för våra lojalitets- eller bonusprogram. Dessa regler definieras av lagstiftarna och gäller i allmänhet för bonusprogram hos alla flygbolag, hotellkedjor osv. Frågor om detta ska riktas till den nationella skattemyndigheten.

Vi åtar oss inget ansvar för din personliga skattskyldighet i samband med EuroBonus-programmet. Om din avsikt är att tjäna poäng för aktiviteter som betalas av din arbetsgivare måste du, i vissa länder, informera din arbetsgivare i förväg om detta. Poäng som tjänas in via affärsresor kan inte användas för privat bruk utan tillstånd från arbetsgivaren. Observera att enligt svensk och norsk lag får statsanställda inte utnyttja poäng för flygresor, hotellvistelser, hyrbilar och andra aktiviteter för privat bruk när dessa betalas av deras arbetsgivare. I princip gäller samma regler för svenska och norska personer som är anställda i den offentliga sektorn.
 

5. Personuppgifter

5.1 Medlemskap i EuroBonus-programmet kräver att vi behandlar dina personuppgifter. I syfte att uppfylla vårt åtagande enligt dessa EuroBonus-villkor är det därför nödvändigt för oss att behandla uppgifter som är relaterade till dig personligen.

5.2 De aktuella personuppgifterna är till största delen uppgifter som du har lämnat till oss, t.ex. vid bokning av en flygresa, men även uppgifter från våra samarbetspartners och andra tredje parter. Vi behandlar dessa uppgifter för många olika ändamål avseende utförandet av dessa EuroBonus-villkor, som exempelvis hantera ditt EuroBonus-konto och dina resor, förenkla dina resor med oss, förbättra och anpassa våra produkter, tjänster, meddelanden och erbjudanden genom att lära känna dig och förstå dina önskemål.

5.3 SAS, ett konsortium som är upprättat enligt lagarna i Danmark, Norge och Sverige, med huvudkontor på Frösundaviks allé 1, SE-195 87 Stockholm, är den registeransvarige som kommer att fastställa ändamålen och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter.

5.4 Ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter framställs i vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar. Vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar är en väsentlig del av dessa EuroBonus-villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar då och då, på samma sätt som framställs i punkt 6.5 i dessa EuroBonus-villkor. 
 

6. Allmänt

6.1 Utöver det som framställs i någon tillämplig gällande lagstiftning har vi inget ansvar och vi ska ej hållas ansvariga för några kostnader eller andra skador som du utsätts för utom så som uttryckligen framställs i dessa EuroBonus-villkor. Vi har vidare inget ansvar för några kostnader eller skador som någon annan part än du utsätts för. Alla tjänster och förmåner inom EuroBonus-programmet och/eller som har betalats med poäng är föremål för dessa EuroBonus-villkor som är tillämpliga på sådana tjänster och förmåner.

6.2 Vi ansvarar endast för den del som involverar själva SAS-flygningen i enlighet med SAS resevillkor och tjänstevillkor. Alla arrangemang, förmåner och tjänster i tillägg till SAS-flygningen ligger utanför vårt ansvarsområde.

6.3 Tillämpliga avgifter, skatter och omkostnader, t.ex. serviceavgifter, flygplatsskatt, lokal skatt osv. betalas av dig och debiteras separat. Om du inte betalar eller om du ifrågasätter kravet på att betala sådana avgifter, skatter eller omkostnader som tillfaller SAS kan poäng inte användas för den ifrågavarande flygningen/aktiviteten förrän betalning har gjorts.

6.4 Om du är vårdnadshavare för en medlem under 18 års ålder har du ansvar för att säkerställa att den minderårige följer tillämpliga villkor för EuroBonus. Du ansvarar dessutom för den minderåriges användning av resor, erbjudanden och förmåner.

6.5 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa EuroBonus-villkor. I så fall kommer vi att klart och tydligt informera om de kommande ändringarna i god tid i förväg, så att du kan välja att säga upp ditt EuroBonus-medlemskap om du inte samtycker till ändringarna.

Ändringarna kan exempelvis avse reglerna för att tjäna och använda poäng och medföra konsekvenser för nya poäng, redan intjänade poäng samt aktiviteter eller vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar och vår behandling av personuppgifter. Ändringar kommer att meddelas via minst en EuroBonus-kommunikationskanal, främst via EuroBonus-webbplatsen. Nya regler, poäng, nivåer osv. gäller utan undantag från angivet datum. De tillämpliga EuroBonus-villkoren och vår integritetspolicy för EuroBonus-medlemmar kommer alltid att finnas tillgängliga på www.sas.se  och vi kommer naturligtvis också att tillhandahålla information om ändringar på begäran från dig.

6.6 Du kan begära uppsägning av medlemskapet när som helst. Om du bestämmer dig för att säga upp ditt medlemskap rekommenderar vi att du använder eventuella EuroBonus-poäng på produkter eller tjänster på www.sas.se innan medlemskapet upphör. När du väl har sagt upp ditt medlemskap kommer du inte längre att kunna tjäna eller använda EuroBonus-poäng.

6.7 SAS har rätt att avsluta eller ersätta EuroBonus-programmet med en månads varsel. Om EuroBonus-programmet måste upphöra på grund av lagstiftning, domstolsbeslut, order från statliga myndigheter eller liknande kan EuroBonus-programmet avslutas omedelbart utan meddelande därom, varvid intjänade poäng upphör att gälla omedelbart utan någon ersättning.

6.8 Om en av våra samarbetspartners går i konkurs eller på annat sätt inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot oss eller våra EuroBonus-medlemmar kan inga retroaktiva anspråk göras. I så fall kommer vi att fastställa om och hur poäng för bokade men oanvända resor ska överföras tillbaka till ditt EuroBonus-konto.

6.9 Du har ej rätt att, helt eller delvis, överlåta eller på annat sätt avyttra dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa EuroBonus-villkor utan föregående skriftligt medgivande från oss. På samma sätt har vi ej heller rätt att överlåta eller på annat sätt avyttra dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa EuroBonus-villkor utan föregående skriftligt medgivande från dig. Utan hinder av detta har vi rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa EuroBonus-villkor utan ditt medgivande till i) något av SAS närstående företag eller ii) en enhet som förvärvar samtliga eller i stort sett samtliga av EuroBonus-programmets tillgångar. 
 

7. Tvister och tillämplig lagstiftning

7.1 I den utsträckning som medges av lokala lagar eller förordningar skall dessa EuroBonus-villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Båda parterna samtycker, i den utsträckning det är tillåtet enligt lokala lagar eller förordningar, till att Stockholms tingsrätt har icke-exklusiv jurisdiktion för att lösa alla tvister som kan uppstå genom dessa EuroBonus-villkor. 

7.2 Alla bestämmelser i dessa EuroBonus-villkor som av en behörig myndighet eller domstol förklaras ogiltiga eller ogenomförbara skall, i ogiltighetens eller ogenomförbarhetens utsträckning, anses vara avskiljbara och skall ej påverka de övriga bestämmelserna som skall fortsätta att gälla utan inverkan.

7.3 Dessa EuroBonus-villkor uppdaterades senast den 29 juni 2020 och ersätter alla tidigare versioner av dem.